6 ร าศี บุญเก่าเริ่มส่งผล ชีวิตดี ฐานะมั่นคง

6 ร าศี บุญเก่าเริ่มส่งผล หนีพ้ นความลำบ าก ชีวิตดี ฐานะมั่นคง

ร าศีธนู

สำหรับท่านที่เกิ ด ร าศีธนู ด วงการเ งิ นเดือนพฤศจิกายนนี้ ก็ดีกว่าเดือนตุลาคมอีกด้วย จากที่จังหวะดีน้ำขึ้นให้รีบตัก บางคนได้ โช คทางการเ งิ นด้วย มาเดือนพฤศจิกายน จับมือกันมาแน่น แน่นกับชาวราศีพิจิกเลยทีเดียว ตรงที่เป็นช่วงเ งิ นเข้า เ งิ นดี เ งิ นมาหลายทาง

ยิ่งเก่งยิ่งทำกำไร ยิ่งรับงานยิ่งได้เ งิ น แต่ที่ต่างกันคือเ งิ นมาจากฝีมือความชำนาญ ของเราเองและมีโ ช คดีในเ รื่ อ งงาน รับจ๊อบ พิเศษ

ร าศีกรกฎ

ราศีกรกฎ ด วงการเ งิ นเดือนพฤศจิกายนนี้ถือว่าดีงามกว่า เดือนตุลาคมที่ผ่านมามาก ที่อาจ รั่วแบบ ไปแล้วไปเลย และต้องร ะวังเ รื่ อ ง

การลงทุน แต่ในเดือน พฤศจิกายนนี้ พย ากรณ์ว่า ฟ้าเปิ ดกว่าเดิม ที่ผลงานดี ทำให้เ งิ นเดือนขึ้นธุรกิจกำไรรายได้ดีช่วงนี้ควรตั้งหลักมีโอกาส ฐานะมั่นคง เริ่มธุรกิจได้ การลงทุนในเ รื่ อ งหุ้น เก็งกำไรก็มีโอกาสเด่นดี

ร าศีสิงห์

คุณจะมีโ ช คจากคนอายุมากกว่าการลงทุนให้ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยจะดีเป็นพิเศษ เดือนนี้งดการโต้เถียงและให้ร ะวั งภาวะซึมเ ศ ร้ า มีเกณฑ์ได้โชคจากผู้ใหญ่ หรือคนที่อายุมากกว่า คุณต้องพย าย ามยิ้มแย้มแจ่มใสให้มากเข้าไว้ด ว งของคุณก็จะเปิดรับทรัพย์รับสิ่งดี

อยู่ตลอดเวลานั่นเอง การโต้เถียง การแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกัน ความขั ด แ ย้ งในการทำงาน เดือนนี้ควรใจเย็นให้มาก งานของคุณก็จะไม่มีปัญหา เ รื่ อ งโต้เถียงก็จะลดลง

ร าศีมังกร

ท่านที่เกิดราศีนี้ต้องวางแผนบริหารรายรับ รายจ่ายให้ดีระมัดร ะวั งการใช้จ่าย ซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็น มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานที่ดีขึ้น เช่น ได้รับการโปรโมท ได้รับโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้น ส่วนคนที่คิดจะเปลี่ยนงานใหม่ก็จะเป็นโอกาสของคุณเช่นกันอย่ าบุ่มบ่ามใจร้อน

เดือนนี้เน้นการลงทุนที่มั่นคงในระยะย าว วิเคราะห์งบการเ งิ ดูพื้นฐานมั่นคง มีปันผลมองเป้าหมายการลงทุนของคุณให้ใหญ่เข้าไว้

ร าศีเมษ

เดือนนี้๑วงการเ งิ น มีเกณฑ์ที่ดี จะมีเ งิ นหรือรายได้พิเศษเข้ามา และให้เตรียมรับทรัพย์ ยังมีโ ช คดีเข้ามาอยู่เสมอ การเจรจา ต่อรองดีเลิศจะมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษ สามารถดิวงานได้ทุกเ รื่ อ ง โดยคุณสามารถตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ และลงมือทำให้เต็มที่ โ ป รเจคหรือโอกาสใหญ่ก็จะสำเร็จโดยง่าย

อีกทั้งยังมีเกณฑ์การได้รับโปรโมทตำแหน่งงานที่ดีขึ้นด้วยเดือนนี้สามารถลงทุนได้ทุกอย่าง

ร าศีพิจิก

คนที่เกิ ด ร าศีพิจิกด ว งการเ งิ นเดือน พฤศจิกายนนี้ไม่ใช่ดูดีต่อเนื่ อ งจากเดือนตุลาคม แต่พย ากรณ์ได้ว่า ดูดี กว่าเดิมมาก ถึงเวลา “เข้าขั้นร วย” และไม่ใช่ร วยแบบธรรมดา แต่ยังมั่นคงอีกด้วย หรือถ้าใคร อยู่ครอบครัว ที่ทำธุรกิจ มีกิจการห้างร้าน

ก็มีโอกาสรับมรดกหรือใครเล่นหุ้น ก็ได้ส้มหล่นจากตลาดหุ้น ด ว งชะตาส่งสัญญาณมาว่ามีเ งิ นจำนวนมาก ทำธุรกิจได้กำไรดูดีมีสตางค์ มากสำหรับด ว งการเ งิ นชาวราศีพิจิกนี้