ดูด วงอน าคตจ ากปีเ กิดคุณ

สิ่งที่คุณจะต้องทำนั้นก็คือ ให้ดูอายุว่าคุณในตอนนี้อายุเท่าไหร่ อย่ างเช่ นคุณ

อายุ 32 ก็ให้เอา 32 ไปคูณกับ 12 ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 384

หลังจากนั้นก็นำตัวเลขทั้ง 3 ตัวมาบวกกัน 3+8+4=15 ถ้าได้เป็นตัวเลข 2

ตัวก็นำตัวเลขทั้ง 2 มาบวกกันจนได้เลขตัวเดียว 1+5=6

พอเราได้เลขที่บวกมาแล้ว ก็นำตัวเลขเหล่านั้นไปอ่ า นคำทำนายตามตัวเลขได้เลย

เลข 3 กับ 8 กับ 5

ได้มีคำทำนายออกมาว่า ผู้ที่ได้เลข 3 และเลข 8 ในช่วงขณะนี้ อาจจะเจอกับปั ญห าทางด้านการเ งิน

ค่าใช้จ่ายต่าง ค่าผ่อนรถผ่อนบ้ านสารพัด จนทำให้คุณ

รู้สึกว่ามันเหนื่ อยเหลือเกิน รู้สึกท้อแท้เมื่อเจอปั ญห า อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคุณ

เป็นคนให้หาเงินเพียงคนเดียว ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวมาตลอด อยู่

มีใครคนหนึ่งเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นภาระ แต่ก็ไม่ได้พูดให้เขารู้ เพร าะไม่ต้องการที่จะผิดใจกัน

เ รื่ อ งมันก็แล้วไปแล้วอย่าเพิ่งคิดอะไรมากมาย ตั้งแต่ในช่วงของวันเสาร์ที่จะถึงนี้

โชคชะตาของคุณจะเกิດการเปลี่ ยนแป ลงครั้งยิ่งใหญ่ ในเ รื่ อ งของการ

งานมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ ายไปในสถานที่ต่ างถิ่นต่างแดน ใครที่

กำลังมองหาโอกาสดี ในการไปใช้ชีวิตที่เมืองนอกก็มีโอก าสเข้ามาแล้ว การเงินไม่ต้องพูดถึง

อาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้ แต่จะดีแน่ในช่วง 2 เดือนข้างหน้า ทางคุณดีแล้ว เก็บเอาไว้จะได้โ ชค

เลข 2 กับ 6 กับ 7

ได้มีคำทำนายเกิດขึ้นว่า ในช่วงนี้โชคชะตาของคุณในการใช้ชีวิตจะเจอกับเ รื่ อ งที่ดี

มีโชคลาภอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงานก็ตาม จะ

ได้รับการพิจารณา ใครที่ยังไม่ได้มีงานเป็นของตัวเอง ก็จะได้หางานเจอตรงใจกับที่คุณต้องการ

สำหรับความรักช่วงนี้คนโสดมีเกณฑ์จะต้องโสดต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง อย่ารีบ

ร้อนอะไรมากนักเพราะอาจจะเป็นเหตุทำให้คุณผิดหวังได้ ใครที่มีคู่อยู่แล้วถือว่าเป็น

คู่บุญคู่บารมีสามารถต่อยอดความสุขความเจริญในชีวิตได้

ทั้งนี้สิ่งที่จะต้องระมั ดs ะวั งนั่นก็คือการพลาดโอกาสดี และการ ตั ดสินใจที่รวดเร็วจนเกินไป

เลข 2 และเลข 7 เป็นตัวแทนของความประสบความสำเร็จ จะ

ได้ดีก็ต่อเมื่อ ตั ดสินใจลงมือทำด้วยตัวเองเสมอ ต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่ง

ช่วงนี้หากพูดถึงโ ชคล าภจะได้ดีเป็นพิเศษ มีเกณฑ์ได้โ ชคล าภเกี่ยวกับการเงินอันยิ่งใหญ่ ทางคุณดีแล้ว เก็บเอาไว้จะได้โ ชค

เลข 1 กับ 9 กับ 4

มีคำทำนายเกิດขึ้นว่า ในช่วงปีนี้ใครที่ได้เลข 1 และเลข 9 นั้นอาจจะไม่ค่อยดีนัก

จะมีปัญหาเข้ามารุมเร้า มีคำพูดถากถางเข้ามาอยู่ไม่ข า ด ทำให้คุณ

รู้สึกເครี ยດและเป็นกังวลหลาย เ รื่ อ ง จนในบ างครั้งอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่สบ ายตัวและไม่สบายใจ

ช่วงนี้ขอแนะนำว่าให้คุณตั้งสติเข้าไว้ ค่อย หาทางออก ระมัดs ะวั งในเ รื่ อ งของ

เหตุ การพูดก ารจา การไม่ยอม นอกนั้นโชคชะต าของคุณกำลังจะดีขึ้นเรื่อย ถึงแม้ว่าจะเจอ

เ รื่ อ งเข้ามาก่อนก็ตามเถอะ ขอให้เชื่อในเ รื่ อ งของการกระทำเป็นหลัก

สิ่งใดที่คุณกำลังทำอยู่แล้วรู้สึกว่าได้ดี ก็ให้พย าย ามทำต่อไปอย่าได้สนใจคำพูดคนอื่น

ชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเท่านั้น หากจะให้พูดถึงโ ชคชะต า

ตามหลักคำทำนายตั้งแต่ในช่วงของวันศุกร์เป็นต้นไป จะเป็นการเริ่มต้นใ หม่ของหลาย

สิ่งหลาย อย่าง ชีวิตจะเริ่มดีขึ้นเรื่อย หากเชื่อในคำทำนายนี้ก็อย่าลืม

ที่จะเก็บเอาไว้ให้เพื่อน คนอื่นได้อ่ า นเพื่อเป็นการเปิดทางสว่างของตัวคุณเอง ทางคุณดีแล้ว เก็บเอาไว้จะได้โ ชค