3 รา ศี ด วง ต กเรื่ อ งก าร เงิน อาจเสียท รั พ ย์สิ น

3 รา ศี ด วง ต กเรื่ อ งก าร เงิน อาจเสียท รั พ ย์สิ น

ราศีกันย์ (ผู้ที่เกิด17 ก.ย.-17 ต.ค.)

จะมีโชคลาภการเ งินรายได้ใหม่ๆ หมุนเ งินดีขึ้น หนี้เก่าจะได้คืน หรือได้รับการสนับสนุนที่ดีทางการเ งินจากคนรอบตัว พลักดันให้ก้าวหน้า ให้ลงมือทำกับงานหรือโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้น ให้ระวังเรื่ องการยืมเ งินที่ไม่อาจป ฏิเ สธได้ ฉะนั้นหากมีเ งินอย่าอ ว ดก็พอ แล้วจะผ่านไปได้

ราศีมีน (ผู้ที่เกิด15 มี.ค.-13 เม.ย.)

การงานดีขึ้นแล้ว เตือนจะเสียเ งินจากความผิดพลาด ความประมาท เรื่ องค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ดังนั้นต้องรอบคอบในการทำการใดๆ ขับรถต้องระวังเรื่ องชนอาจเสียหายหนักต้องรับผิดชอบใหญ่ และเรื่ องกล้องวงจรปิดจับความเร็ว รวมถึงเรื่ องโดนยกเค้า ควรระวังให้ดีในช่วงนี้

ราศีเมษ (ผู้ที่เกิด14 เม.ย.-14 พ.ค.)

หาเ งินเก่ง แต่หายไปไหนหมด ต้องเช็คให้ดีๆ มีสติกับการใช้เ งินทุกๆ ครั้ง  เตื อ นการย้ายราหูครั้งนี้ ระยะยาวต้องระวังเรื่ องเ สี ยเ งินจุกจิก เรื่ องญาติพี่น้องคนในครอบครัว พยายามหมั่นบริจาคเ งินทำบุญ อาจจะไม่ต้องมากเพื่อช่วย แ ก้เ คล็ ด