5นิสัยควรละทิ้ง ทำแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นทันต า

วันนี้เร าจะพาคุณไปดูนิสัยที่ควรเลิกทำ เมื่อคุณนั้นเลิกทำได้แล้ว ชีวิตของคุณก็จะดีขึ้น

แบบที่ไม่เคยเป็น มาก่อน กับ 10 นิสัยที่ควรละทิ้ง แล้วชีวิตจะดีขึ้นทันต าเห็น

ไปดูกันว่าจะต้องเลิกทำนิสัยอะไรบ้ าง ที่จะช่วยทำให้ชีวิตของคุณนั้น มีความสุข

1 อย่ ายอมแพ้

ข้อสุดท้ายของวันนี้แต่สำคัญมาก คือ อย่ ายอมแพ้ ลองสังเกตดูว่า

ถ้าหากคุณต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต ตัวคุณเองนั้น

มีท่าทีตอบสนองเป็นอย่ างไรคุณยอมแพ้มันหรือเปล่า หรือปล่อยให้มันผ่านไป

แต่สิ่งที่คนประสบความสำเร็จนั้นทำก็คือ พวกเขาจะไม่ยอมแพ้และจะสู้จนวินาทีสุดท้าย

แม้บ างทีอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝัน แต่อย่ างน้อยเค้าก็ไม่เคยปล่อยให้ความพย าย ามนั้นสูญเปล่า

ดังประโยคที่ว่า ‘คุณต้องเดินหน้าต่อไป แม้ว่าจะต้องพบพานกับความล้ ม เห ล วหรือความผิดหวังใดๆ ก็ต าม’

2 หยุดกล่าวคำแก้ตัว

สำหรับข้อแรก ในบทความนี้ คือ การหยุดกล่าวคำแก้ตัว หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักชอบแก้ตัว

หรือมัก ตำ ห นิ ผู้อื่น เร าขอให้คุณหยุด! หยุดทำพฤติกรร มแบบนี้

เพร าะถ้าหากคุณเลือ กที่จะทำสิ่งใดแล้ว คุณต้องยอมรับผลที่จะต ามมาและจำไว้ว่า

ต้องหยุดที่จะโทษตัวคุณเอง รวมทั้งหยุดคิดว่าคุณเองไม่มีทางจะประสบความสำเร็จ

3 หยุดคิดแง่ลบ

สถานการณ์แ ย่ๆมักจะเกิ ดขึ้นกับชีวิตเร าอยู่เสมอ โดยที่คุณเองควบคุมมันไม่ได้ แต่ในสถานการณ์ร้ ายๆ

ก็จะมีเรื่องดีๆ เกิ ดขึ้นในชีวิตเช่นกัน เร ามั่นใจว่าคุณมักจะเจอเรื่องดีๆ มากกว่าเรื่องร้ ายๆ

เสมอ ถ้าหากว่าคุณอย ากจะให้ชีวิตคุณประสบ พบเจอแต่เรื่องดีๆนั้น

4 หยุดกลัวความล้ ม เห ล ว

อาจจะมีบ าง ครั้งที่คุณล้ ม เห ล ว แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะต้องกลัวมัน

สิ่งที่คุณควรทำก็คือ คุณควรจะคุ้นเคยกับความล้ ม เห ล วนั้นไว้

แล้วเรียนรู้ข้อผิดพลาดต่างๆจากมัน ท้ายที่สุดคุณก็จะพัฒนาตัวเองและเอาชนะมันได้ เมื่อใดที่คุณประสบความสำเร็จ

5 ทหยุดมองหาแต่หนทางที่ง่ายๆ

เร าอย ากจะแนะนำคุณว่า ให้คุณมองว่าการพย าย ามไปสู่

ความสำเร็จเป็นการเอาชนะอุปสรรคและความย ากลำบ ากจะดีกว่า เพร าะส่วนใหญ่แล้ว

คนที่ประสบความสำเร็จ พวกเขาไม่เคยมองหาวิธีง่ายๆ สบ ายๆ กันหรอ กนะ การบังคับชีวิตให้เดินไปต ามทิศทางที่ถูกต้อง

ข้อมุลdeemindplus