ร าศีใดบ้ างก ารเงิ นจะหลั่ งไ หลเข้ าหาไม่ข าดส าย

เรื่องเงิ นๆ ทองๆ เป็นเรื่องสำคัญของเร าทุกค น ฉะนั้นลองมาดูกันว่าร าศีของคุณจะอยู่ในกลุ่มร าศีเงิ นมาหรือเงิ นหมด จะได้เตรี ยมตัวกันได้ทันท่วงที

เงิ นมาค้ าขึ้น

ร าศีกุมภ์

ร าศีมีน

ร าศีพฤษภ

ร าศีกรกฎ

เงิ นหมดไปกับห นี้สิ น

ราศีเมษ

ร าศีกันย์

ร าศีตัลย์

เงิ นมาหรือเงิ นหมดก็เอาตัวรอดได้

ร าศีธนู

ร าศีมังกร

ร าศีสิงห์

ร าศีพิจิก

ร าศีเมถุน