4 วันเกิ ด ชีวิตจะกลับมารุ่งโรจน์ในปลายปีนี บุญเก่าส่งเสริม  

4 วันเกิ ด ชีวิตจะกลับมารุ่งโรจน์ในปลายปีนี บุญเก่าส่งเสริม

คนเกิ ดวันเสาร์

ในวันเส า ร์เป็นคนที่ ชอบอยู่เฉย ไม่ชอบสุ ง สิ งกับใคร เป็นนักคิดนักวางแผนที่ดี มีความฉลาด หลักแหลมอยู่ในตัวแต่ไม่ค่อย เอาออกมาใช้หรือพย าย ามโชว์ความสามารถของตัวเองสักเท่าไหร่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจัดชอบ กระทำมากกว่าพูดจา ใครได้ร่วมง า น กับคนที่เกิ ดในวันเสาร์บอกเ ล ย ว่าเขาจะต้องไม่ และจะมีความ เชือใจในตัวเองสูงมาก เพราะใครที่ได้อยู่ใกล้กับคนวันเส า ร์มักจะได้รับพลังบางสิ่งบางอย่ าง ที่มองไม่เห็น เป็นพลังด้านความรู้สึก สิ่งดี จะเข้ามาในชีวิต คนที่เกิ ดในวันเส า ร์มัก จะเป็นคนที่พูดจริงทำจริง เวลารักใครสักคนนึงแล้ว จะรักความสามารถ รักด้วยความฉลาดคนที่เกิ ดในวันเส า ร์ มีลักษณะเช่นนี๊ เรียกให้ว่าจังหวะชีวิต ของคนกำลังจะพ ลิ ก สิ่งใด ที่กำลังมองหา หรือต้องการให้พบเจอ

ก็จะพบความสำเร็จในอีกไม่ช้านี๊ และที่แน่คนที่เกิ ดในวันเส า ร์มีเกณฑ์ที่จะได้โชคเกี่ยวกับ การเงินสูงมาก เตรียมเปิดกระเป๋าใบใหญ่รอได้เ ล ย เงินทองก้อนใหญ่กำลังเข้ามาในชีวิต ใครที่กำลังมองหารถ มองหาบ้าน อย ากจะมีเป็นของตัวเอง ต้องขอบ อ กเ ล ย ว่า ในช่วงปีน่าจะเป็นช่วงที่โชคของคุณ รุ่งสุด ช่วงนี๊ร ว ยทรัพย์ร วยโชค แถมยังมีเกณฑ์ได้คนรัก ที่มีบารมีสูงอีกต่างหาก เก็บคำทำน า ยเหล่านี๊ไว้ หากคุณต้องการ ที่จะมีโชคอย่ าลืมที่จะสวดมนต์ภาวนาด้วย

คนเกิ ดวันพุธ

เกิ ดวันพุธ เรียกได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้าง ถึงไหนถึงกัน ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ เป็นคนที่หัวร้อนได้ง่าย ส่วนใหญ่แล้วมักจะหัวร้อนกับคนที่พูดจาไม่รู้เรื่ อง ต้องให้พูดแล้วพูดอีกลักษณะนิ สั ยของคนนั้น ถึงแม้ว่าภายนอกจะดูเป็นคนที่ ค่อนข้างจะจริงจัง พูดจาตรงไปตรงมาก็ตาม แต่ลึกภายใต้จิตใจของคุณนั้น

เป็นคนที่ดีมากชอบช่วยผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แต่เป็นคนปากแข็ง ไม่ค่อยพูดตรง หรอกสำหรับเวลาที่จะช่วยคนอื่น เรียกได้ว่าเป็นคนที่ปากร้ า ยแต่ใจดีวันพุธมีลักษณะเช่นนี๊ เรียกได้ว่าตามคำทำน า ยในรอบเดือนกันย าใกล้นี๊ มีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัล อันยิ่งใหญ่เงินทองจะไหลมาเทมา จะมีสิ่งดีเกิ ดขึ้นในเ รื่ อ งของหน้าที่ การงานที่กำลังทำอยู่หากพูดถึงในเรื่ องของกำไร การค้าขาย มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การง า น สูงมาก อีกทั้งยังมีเกณฑ์ที่ จะถูกสลากรางวัลอันใหญ่ยิ่ง บ้านและรถที่กำลังเฝ้าฝัน ก็จะเป็นจริง คนที่เกิ ดในวันพุธ เป็นคนที่มีโชคสูงมาก วาสนาแรงในช่วงนี๊ เก็บวาสนาของคุณไว้แล้วจะมีแต่ความสุขเข้ามาในชีวิต

คนเกิ ดวันจันทร์

วันจันทร์ ลักษณะนิ สั ยของคนนั้น เป็นคนที่ค่อนข้างหัวไว แล้วก็หัวร้อนเช่นเดียวกัน เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นว า ยและเรื่ องมาก คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยเรียบร้อย ไม่ชอบอะไรที่มันจุกจิกจ นเกินไป เป็นคนง่ายอะไรก็ได้ แต่ก็ใช่ว่าใครจะพย าย าม มาเอาเปรียบชีวิตคุณได้ แน่นอนว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนง่าย เรียกได้ว่าถึงไหนถึงกัน เป็นคนที่ไม่ค่อยเก็บอารมณ์ สักเท่าไหร่ด้วยนะ แต่ต้องบอกเ ล ย ว่าคุณเป็นคนที่ใจบุญ สุนทานมากชอบที่จะช่วยผู้อื่น ให้เขาพ้นจากความทุ กข์ เห็นคนอื่นมีปัญ หาไม่ได้

จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเสมอแต่ก็อย่ างว่าคุณมักจะเป็นพวกประเภท ปิดทองหลังพระ ทำดีแล้ว ไม่ค่อยได้ดีคนที่มีลักษณะเช่นนี๊ เรียกได้ว่าเป็นช่วง มหาโชค เดือนสิงหาคมย าวไปถึงสิ้นปีนี๊ เป็นช่วงที่ดีที่สุด หน้าที่การงานใด จะเริ่มดีขึ้นเรื่อย แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความสามารถและเวลา ช่วงนี๊ชี้กันชัดว่ากำลังจะได้โชคสลากรางวัลมีเกณฑ์ ที่จะได้ตัวเลขแห่งบุญบารมี นำพาให้คนที่เกิ ดวันจันทร์ได้โชคลาภขนาดแท้ ให้เก็บโชคของคุณไว้แล้ว จะมีสิ่งดี เข้ามาในชีวิตท่านเองด้วย

คนเกิ ดวันอังคาร

วันอังคารเป็นคนค่อนข้าง เอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอย่ าง ไม่ชอบเห็นอะไร ที่ไม่เป็นระเบียบเป็นคนที่ตรงไปตรงมา กล้าคิดกล้าทำ ฉลาดที่จะเลือกที่จะทำ รักในความเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบพึ่งพาคนอื่น ไม่ชอบใช้อำนาจบาตรใหญ่ ไม่ชอบให้คนอื่นมาออกคำสั่ง ลักษณะนิ สั ยเช่นนี๊

หากเกิ ดขึ้นกับตัวคนที่เกิ ดในวันอังคาร เรียกได้ว่าจังหวะชีวิตช่วงนี๊ เป็นช่วงมหาเฮง เตรียมตัวจะร ว ยได้เลยคนวันอังคารช่วงนี๊ มีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์หนัก เงินทองจะไหลมาเ ท มา จะได้รับความสุข ความเจริญงอกงามในชีวิต หน้าที่การงานการติดต่ออาจจะเหนื่อยมากกว่าปกติ แต่ถือว่าแลกมากับโชคลาภมหาศาลที่กำลังจะได้ที่ว่าคุ้มและ ยอดเยี่ยมมาก เตรียมเปิดกระเป๋ารับทรัพย์ได้เลย คนที่เกิ ดวันอังคารกำลังจะถูก สลากรางวัลใหญ่ คนที่เกิ ดในวันอังคารโชคลาภกำลังจะมาถึง เก็บโชคคำทำน า ยอันมงคลเหล่านี๊เอาไว้ แล้วจะเจอกับความร่ำร ว ยเข้ามา ในชีวิตอย่ างแน่นอน

 

ขอขอบคุณ verrysmilejung