6 s า ศี เตรียมให้พร้อม สบายมาก หลังจากนี๊ ชะตาครึ่งปีหลังดีที่สุด มีลาภก้อนโต  

6 s า ศี เตรียมให้พร้อม สบายมาก หลังจากนี๊ ชะตาครึ่งปีหลังดีที่สุด มีลาภก้อนโต

มีเกณฑ์ถูกรางวัล.รา ศีกันย์

คนที่เกิ ดในรา ศีกันย์ กล่าวถึงช่วงเวลาปีที่ผ่านมานั้น ดว งต กอย่างเห็นได้ชัดหลายสิ่งหลายอย่ างไม่ได้ดั่งที่คิดสักเท่าไหร่การเงิuในช่วงเดือน ที่ผ่านมาก็แ ย่ เดือนช นเดือนเลย สำหรับดว งชะต าที่จะกล่ าวต่อไปนี๊นั้นเป็นช่วงดว งชะต าที่จะเกิ ดขึ้นในครึ่งปีหลัง ต่อจากนี๊ชีวิตจะดีขึ้นเป็นไหนๆหลายสิ่งจะดีขึ้นแบ บ ไม่น่าเชื่อจริงๆมีเกณฑ์ที่จะถูกส ล ากรางวัลใหญ่ๆในปีนี๊อย่ างแน่นอน แน ะนำว่าก่อนสิ้นเดือนก็ซื้ อๆเก็ บไว้ใต้หมอนนะ

ชะตาเปลี่ยน.รา ศีสิงห์

ในรา ศีสิงห์นี๊ช่วงปีที่ผ่านมานั้น คุณมักจะติดปั ญห าเรื่ องค่ าใช้จ่ าย ในบ้ านอยู่เรื่อยไปเงิuชนเดือนตลอดที่ผ่ านมาดูเหมือนว่ามีม ากใช้มาก เป็นคนที่ไม่ค่อยคิดเรื่ องการวางแพน ทางการเงิuสักเท่าไหร่หลังจากนี๊ไปคุณจะได้ โช คจากตัวเลขจะมีเพื่อนร่วมงานนำมาให้เป็นรางวัลใหญ่จะกล่ าวต่อไปนี๊ เป็นโช คชะต า ของช่วงครึ่งหลังชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่ างสิ้ นเชิงจากคนไม่เคยมีจะมีแบ บไม่น่าเชื่อชีวิตดีขึ้นมีคนนับน่าถือต าน่ าอิ จ ฉ าคนที่เกิ ด วันนี๊จริงๆ บ อ กเลยว่าดว งการเงิuในปีนี๊ หากคุณได้ทำธุรกิจเป็นของตัวเองคุณจะรว ยเร็ วมาก เพราะเป็นช่วงโช คชะต าของคนรว ยมาเกิ ด

นาทีทอง.รา ศี ตุลย์

ผู้ที่เกิ ดรา ศีตุลย์นั้นช่วงปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ดี พอสมควรเลยนะแต่อาจมีปั ญห าเรื่ องเพื่อนบ้างเป็นบางครั้งการเงิuไม่ลงตัวสักเท่าไหร่เพื่อนที่เคยรู้จักเริ่มเปลี่ยนไป เพราะคำว่าเงิuคำเดียวเท่านั้นจนในที่สุด ก็จะเสี ยเพื่อนคนนั้นไปที่กล่ าวมาเป็นดว งของปีที่แล้ว ซึ่งมันผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนี๊อีกครึ่งปีหลังบอกเลยว่าเป็นช่วงน าทีทองของคุณเลยก็ว่าได้หยิบจับอะไรดีไปหมด การเงิuการงานรุ่งพุ่ งแรงจริงๆ ปีหน้ ามีเกณฑ์ได้ บ้านหลังใหญ่อย่ างแน่นอน

โชคลาภเข้าหา.รา ศีพิ จิ ก

ท่านผู้ที่เกิ ดรา ศีพิ จิ ก บ อ กไว้ก่อนเลยว่าช่วงปีที่ผ่านมานั้น ดูเหมือนว่าการงานการเงิuดูไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่มีน้อยใช้มาก เป็นแ บ บนี๊เรื่อยไปทั้งปีที่แล้ว ทำให้เป็นห นี๊เป็นสินตลอด อยู่เรื่อยมาบออกไว้เลยที่เกิ ดขึ้นเป็นกรร มเก่าที่ได้ร่วมทำกัน มากับคู่ของคุณตั้งแต่ช าติป างก่อน หลังผ่ านเดือนนี๊ไปชีวิตจะเปลี่ยนไปจะมีโช คมี ล าภจากส ล ากจากตัวเล ขมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ ใครมีห นี๊มีสินจะได้ปลดห นี๊ ในเร็ววันนี๊แน่นอน ใครที่มีศั ต รูที่คิดร้ า ยอยู่ตลอดเขาคนนั้นก็จะกลับเข้ามาเป็นมิตรที่ดีในชีวิตคุณ

ปลดหนี้ปลดสิน.รา ศีกรกฎ

ผู้ที่เกิ ดในรา ศีกรกฎดั งกล่ าวนี๊ช่วงครึ่งปีแรกนั้น ช่วงชีวิตคุณดูเหมือนว่าจะติดปั ญหา เรื่ องเงิuการกู้ห นี๊ยืมสินอยู่เรื่อยมาหยิบจับอะไรไม่ค่อยจะ ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ แต่ไม่ต้องกลัวหลังจากนี๊ไปสิ้นเดือนดว งจะเปลี่ยนไป อย่ างน่าประห ล า ด ใ จดว งที่จะกล่ าวนี๊เป็นกรร มดี ที่จะเกิ ดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ดว งมีเกณฑ์ถูกส ล ากรางวัลใหญ่ๆที่สามารถปลดห นี๊สินไป สำหรับเรื่ องความรักนั้นจะไปได้สวยในช่วงต้นเดือนหน้ าคุณต้อง ให้เวลาให้ความสำคัญกับคู่รักคุณให้ มากขึ้นกว่านี๊เพราะนี่คือชีวิตคู่ของคุณ ถ้าข า ดคนๆนี๊ไปบุญว าสนาที่ทำร่วมกันมา บ อ กเลยว่าไม่เกื้อหนุนคุณ ให้ว่าต้องแ บ่ งเวลาให้คู่รักของคุณมากกว่านี๊ แล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรื่ องทั้งคู่

ดวงเปลี่ยน.รา ศีเมษ

ในรา ศีเมษช่วงปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าคุณมีห นี๊มีสินเต็มไปหมด หลายสิ่งหลายอย่ างเกิ ดจากการกระทำของคุณเองทั้งนั้นทั้งในเรื่ องอ ย ากได้อ ย าก มีเหมือนคนอื่นจนกลายเป็นห นี๊สิน ต ามตัวจนในที่สุดแต่บอกเลยว่าฟ้าเปลี่ยนดว งเปลี่ยนหมดแล้วนับจากวันนี๊ไป บุญวาสนา ที่เคยได้ทำไว้จะส่งพลให้ชีวิตคุณดีขึ้น อย่ างเห็นได้ชัดห นี๊สินจะคลายจากคนที่มีศั ต รู ก็จะก ล ายเป็นมิตรในที่สุด