3 ร า ศีมี ด วงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุน คอยช่ ว ยเห ลื อ

3 ร า ศีมี ด วงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุน คอยช่ ว ยเห ลื อ

ร า ศีกันย์.หมั่นสร้างความดี สำหรับชาว ร า ศีกันย์ถือว่าด วง ชะ ต าดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างมาก เพราะช่วงที่ผ่านมาอุปสรรคมากเหลือเกิน ส่วนเ รื่องผู้ใหญ่ที่ผ่านมาไม่ค่อยดี บางคนมีเ รื่องขัดอกขัดใจ ลึกๆ ในใจไม่ชอบผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา แต่ในตอนนี้จะเริ่มดีขึ้น ในช่วงนี้ผู้ใหญ่จะเริ่มให้ความเมตตาเอ็นดูช่วยเหลือ หากมีปัญหาหรือมีเ รื่องจะร้องขอลองพูดกับผู้ใหญ่ตรงๆ อย่าเก็บไว้ในใจ พื้นฐานด วง ชะ ต าชาว ร า ศีกันย์เองเป็นคนเก่งดีมีความสามารถ ตอนนี้ขยันเข้าไปเรื่อยๆ หมั่นสร้างผลงานความดีเอาไว้เยอะๆ เพราะผู้ใหญ่มองเห็นความดีความสามารถของคุณแล้วแต่เขาแค่ไม่ออกปากก็เท่านั้นเอง

ร า ศีเมถุน.เริ่มต้นชีวิตใหม่ ชีวิตโดยรวมมีความปลอดโปร่งมากขึ้น เพราะหลังจากพระราหูย้ายไปก็เหมือนกับได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง การงานมีความสะดวกราบรื่นและมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามากขึ้น  ที่ผ่านมาชาว ร า ศีเมถุนอาจมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือเข้าหน้าไม่ค่อยติด แต่ตอนนี้ดีขึ้นผู้ใหญ่จะเริ่มมองเห็นในความตั้งใจจริงและความสามารถของคุณ จนเป็นผลทำให้ผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนผลักดันให้งานของคุณก้าวไปข้างหน้า

ร า ศีธนู.ถูกอุปถัมภ์ค้ำชูช่วย ด วงเ รื่องป๋าดันโดดเด่นมากชาว ร า ศีธนูมีเกณฑ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือแบบเต็มที่ หากช่วงนี้จะขอความช่วยเหลือ ขอการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ก็ขอให้ลองเอ่ยปากสักครั้งจะมีโอกาสได้สูงมาก แต่ต้องรีบๆ จะทำอะไรก็รีบทำ เพราะด วงผู้ใหญ่หนุนนำจะมีถึงเดือนธ.ค.ปีนี้เท่านั้น หากชักช้าร่ำไรอาจจะเ สียการใหญ่ได้