ฝากเอ าไว้ให้คิดสำหรั บคนเจ้ าชู้

ฝากเอาไว้ให้คิด ผิ ดลู กผิ ดเ มียคนอื่น คือกร รมอันหนักสุด

แปลกไหม บางคน ชอบคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้ว ไม่ว่าจะมีคนห้าม หรือใครเตื อนเขาก็มักจะไม่ยอมฟัง

ได้แต่บอกว่า ก็ฉันชอบของฉัน ฉันอย ากได้คนนี้ ฉันรักเขาไปแล้ว

มันแสดงให้เห็นว่าคนแบบนี้ค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวในระดั บหนึ่งเลยทีเดียว

ผู้ห ญิงคนหนึ่งเคยถาม ว่าจะทำอย่ างไรเขาถึงจะรักษาผู้ชายคนที่เป็นที่รักไว้ให้ได้นานที่สุด เ

พราะตอนนี้ทั้งรักและหลงเขามาก เธอมองเขาเป็นคนดีมาก เป็นคนในฝันที่พึ่งเจอ

แต่พ อถามกลับไปว่าทำไมถึงคิดเช่นนั้น คำตอบที่ได้ก็คือ ชายคนนั้นยอมทิ้งทุกอย่ างเพื่อมาอยู่กินกับเธอ

ทิ้งได้แม้กระทั่งลู ก เ มีย ครอบครัว เพื่อนฝูง เธอและเขาได้รักกันสมใจ แม้ว่าจะเจอกันในเวล าที่ไม่ใช่ก็ต าม

แม้ว่ามันจะผิ ดแต่ตอนนี้ก็ได้อยู่ด้วยกันสมใจอย าก และรู้สึกมีความสุขมากเหลือเกิน จนกว่าคนอื่นจะมาแย่งเขาไป

ฟังแล้วอึ้งเลย คนแบบนี้หรือคนที่เธอมองว่าเขาดี ขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะ

เผื่อใครกำลังเจอเ หตุการณ์แบบนี้ จะได้คิดได้มีสติไปพร้อมๆ กัน

คนที่ใช่ คนที่เป็นเนื้อคู่เราจริงๆ ลักษณะของคู่แท้ จะต้องมาในเวล าที่เหมาะสม ไม่ใช่เจอกันผิ ดที่ผิ ดเวล า

หรือตอนที่เขามีลู กมีเมี ยแล้วหากถูกใจกันตอนนี้ แล้วใช้แรงกายแรงใจทั้งหมดที่มีแย่งเขามาเพื่อให้ได้ครอบครอง

ทั้งหว่านเสน่ห์ ออดอ้อน ยั่วเย้ า จนกล ายเป็นมือที่ส าม แม้จะรู้ตัว แต่ก็จะเอา จะแย่งเขามาให้ได้นั้น

สุดท้ายแล้ว หากชนะแล้ว แย่งเขามาได้แล้ว “เราได้อะไร” ได้สมสู่กับชายที่ไม่เคยมีแม้กระทั่งความซื่อสั ตย์อย่ างนั้นหรือ

แม้แต่กับลู กกับเ มียเขาก็ไม่ซื่อสัตย์ คนที่ทิ้งได้แม้กระทั่งเ มียที่เคยลำบ ากมาด้วยกัน

ทิ้งได้แม้กระทั่งเด็กต าดำๆ ที่พึ่งเ กิดม า คนแบบนี้ไม่เรียกว่าคน

ผู้ชายแบบนี้รักใครไม่ได้นานหรอก เขาไม่เคยรักใครจริงนอกจากตัวเอง ต่อให้เขาบอกว่าเขารักคุณม าก เข้าใจคุณมาก

และต่ างคนก็ต่ างรู้สึกว่านี่แหล่ะ คนที่ใช่ ทุกอย่ างเหมือนจะลงตัวไปหมด คุณก็คงลืมอะไรไปอย่ างหนึ่ง

ว่าผู้ห ญิงคนเก่า และลู กของเขาก็เคยเป็นคนที่ใช่สำหรับเขามาก่อน

ถ้าเขาทิ้งลู กเมี ยเขาได้ เดี๋ยวเขาเจอคนใ หม่ เขาก็ไปอยู่ดี

อย่ าอ้างว่าตอนนี้รักกันม าก เพราะอีกคนหนึ่งก็เคยรักม ากเช่นกัน

อย่ าอ้างว่าถ้าไม่มีเขาแล้ว ทุ ก ข์ ทรม านแค่ไหน เพราะอีกคนหนึ่งที่เขาทิ้งม าก็ ทุ ก ข์ ทรม านไม่ต่ างกันกับที่คุณกลัว

อย่ าอ้างว่าเขาและเธอ กำลังจะเลิกกัน คุณแค่เข้าม าในจังหวะนั้นพ อดี ถามจริง

หากไม่มีมือที่ส าม หรือหากไม่มีคุณเขาจะเ ลิกกันอย่ างนั้นหรือ

อย่ าอ้างว่าได้เขาม าแบบถูกวิธี ทั้งๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่าแย่งของเขาม า

กกกอดส ามีคนอื่น หยิบยื่นความส าวให้เขาเชยชม ค าดหวังว่าเขาจะอยู่กับเรา ไม่เลย

คุณกำลังสร้างความ ทุ ก ข์ ใหญ่หลวงให้กับคนที่เป็นเ มียหลวง และลู กของเขาอย่ าแสนส าหั ส

กร รมหนักที่ทำให้ครอบครัวคนอื่นพังทล าย ทุ ก ข์ นั้นจะย้อนกลับม าสนองคุณในภ ายหลังอย่ างส าสมแน่นอน

แล้วคุณจะต้องนึกสงส ารผู้ห ญิงคนห นึ่งที่คุณไปแย่ งแฟ นเขาม าเลยแหล่ะ

หากไม่กลัวเวรกร รมกันก็รอดูต่อไป เราปลู กอะไรย่อมได้ต้นนั้น หว่านพืชแบบได้ก็ต้องได้รับผลแบบนั้น

บ างคนบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลย ตอนนี้ก็มีความสุขดี ใช่สิ ผีเห็นผี กิเลสมันบังต าไง คุณสองคนสุขหนักหน าได้เส พสมกัน

รอดูเถอะ วันไหนธ าตุแท้ของทั้งคู่ออกม า ทั้งคุณและผู้ชายคนนั้นจะต้อง ทุ ก ข์ ทรม านแสนส าหั สเหมือน ต า ย ทั้งเป็น

หากใครกำลังตกอยู่ในที่นั่งนี้ ให้กลับตัวกลับใจกันเสี ยใ หม่เถิด

ที่ม า kapook999