3 วั น ฟ้าเ ปิด ท าง เ กิ ด มีเ กณ ฑ์ รว ย เอา ช้ างฉุ ด ก็ไม่ อ ยู่

วั นเสาร์.โดดเด่นเ รื่อ งเ งิน ให้ร ะวั งเ รื่ อ งดราม่าต่างจากคนรอบข้างให้มากๆ คนฉลาดมักไม่เอาเ รื่ องจุกจิกรอบตัวมาใส่ใจ รู้ว่าเป็นคนรักพวกพ้องเพื่อนฝูงแต่อ ย่ าไปออกหน้าออกตามากจ นเกินไป จะเป็นเหตุให้กระทบกับหน้าที่การง า นของตัวคุณเองได้แต่หลัง 31. พ.ย. ถึง 1 เม.ย. ปีหน้า

เป็นต้นไป ช ะตาชีวิตจะโดดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การง า นและเงิ นทอง เพศตรงข้ามผิวขาวหน้าตาดีจะนำพาค วา มโ ชคดีมาให้กับคุณแถมท่านยังมีเกณฑ์ที่จะได้โ ชคลาภจากการเสี่ ยงโ ชคจากสลากอีกด้วย ด ว งชะตาท่าน2ปีต่อจากนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเล ย 2564 ถึง 2565 ด ว งชะตามีแนวโน้มจะร วยระดับมหาเศร ษฐีมีเกณฑ์ถูกสลากร วยโ ชคและสำหรับในช่วงท้ายปี 2563 นี้ถือเป็นปีที่ด ว งชะตาท่านเองก็มีเกณฑ์หลุดพ้นจากคนที่คิดจะเอาเปรียบอยู่ตลอด คนเหล่านี้จะแ พ้ไปเอง

วั นศุกร์.คนผิวขาวให้โ ช ค หลัง 16 พฤศจิกาย 63 ถึง 1 มีนาคม 64 เป็นต้นไป คนผิวขาวจะนำความสำเร็จมาให้คุณแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ชคลาภจากการเสี่ ยงโ ชคด ว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักล้านแนะว่าให้นำเงิ นนั้นไปตั้งตัวใหม่ เอาไปลงทุนในกิจการที่ถูกจริตกับตัวเอง ใช้หนี้ใช้สินที่ค้างคามานาน รับปากใครไว้ก็ใช้เขาให้หมด หากเหลือค่อยไปซื้อบ้าน ซื้อรถ แล้วท่านจะรุ่งเรือง ราบรื่นตลอดเส้นทาง ด วงโ ชคลาภก็ถือว่าโดดเด่นมากๆ

วั นอังคาร.ถูกรางวัลหลักล้าน ช่วงนี้ให้ร ะวั งเ รื่ อ งความรักและความเหงาให้มากมีเกณฑ์ไปพัวพันกับคนมีเจ้าแล้ว จะคบกับใครจะคุยกับใครเช็คดูให้แน่ใจไม่งั้นจะมีปั ญ ห าตามมาทีหลังอ ย่ าให้ค ว า มเหงาว้ าเห ว่ทำให้ชีวิตการง า นต้องมา พั งเพราะเ รื่ อ งค ว า มรักที่อีรุงตุงนัง แต่หลังช่วง 16 พ.ย. ถึง 16 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

มีเกณฑ์จะได้รับการอุปถัมภ์จาก ตรงข้ามมีอายุหน่อยฐานะดีหน้าที่การง า นดีอาจเป็นคนต่างชาติมีเกณฑ์และจะได้ของมีค่าที่อ ย า กได้มานาน แถมด ว งท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ชคลาภจากการเสี่ ยงโ ชคลาภ ด ว งชะต ามีแนวโน้มจะร วยระดับเศรษฐีมีเกณฑ์ถูกหว ยร วยรับโ ชคหลังจากเจอไม่ ดี มา จะคิดทำสิ่งใดก็จะสำเร็จในทุกอย่ างที่หวังไว้และสำหรับในช่วงท้ายปี 2562 นี้ถือเป็นปีที่ดว งชะต าท่านเองก็มีเกณฑ์หลุดพ้นจากพวกคนจั ญไ ร ที่ไม่ชอบทำง า นทำการเอาแต่กินนอนไปวั น