4 รา ศี ระ วัง ด วง ตก มา ก เ รื่อ ง การ เ งิ น

มีเกณฑ์ต้องซ่อมแซม รา ศีมีน สำหรับชาวรา ศีมีนนี๊ ไม่แน่ใจว่าคุณจะชอบไหม บางคนก็อาจชอบก็ได้ เพราะด วงของคุณต้องร ะ มัดระ วั งเงิ นรั่วไหลหมดไปกับการเดินทาง ท่องเที่ยวบ้าง ทำงานบ้าง งานแต่ง งานบวช งานสำคัญที่ต้องเดินทางไกล ทำให้เ สียเงิ น เ สียทอง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยเ รื่อ งงานหรือไปเที่ยวส่วนตัวก็ตาม โดยเฉพาะการซ่อมรถ หรือคุณมีการวางแผนที่จะซื้อรถในเร็วๆนี๊ นอกจากนั้น อาจหมายถึงการวางแผนซื้อบ้านหรือมีเกณฑ์ต้องซ่อมแซมบ้านด้วยเช่นกัน

เงิ นทองรั่วไหลสูงมาก รา ศีกรกฏ ปีใหม่ทั้งทีแทนที่จะได้รับโชค ได้รับข่าวสารดีๆ แต่สำหรับชาวกรกฎเป็นช่วงที่ต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดี อย่าเพิ่งใช้เงิ นสดเยอะ เพราะเดี๋ยวคุณจะหนาว จากที่เห็นคือมีโอกาสเงิ นทองรั่วไหลสูงมาก ในช่วงต้นเดือนธันวาคมอาจจะยังดูดีอยู่ แต่หลังจากกลางเดือนไป มีเกณฑ์ที่จะทำข้าวของเ สียหาย อาจเป็นโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พัง ต้องซื้อใหม่ เพราะซ่อมราคาแพง เป็นของจำเป็นที่ต้องใช้ และรวมถึงให้ระ วังการเ สียค่าปรับด้วยนะ

ยุ่ งวุ่ นวายกับการเงิ น รา ศีมังกร สำหรับชาวรา ศีมังกร ปัญหาการเงิ น ในช่วงนี๊ คุณอาจจะดูเหมือนมีรายรับมาก เพราะนิสัยการชอบโชว์ของคุณ ต้องระ วังนะ จนคนรอบข้างเขาเข้าใจว่าคุณใจดีพอจะให้ยืมได้ จึงเป็นช่วงเวลาที่ยุ่งวุ่ นวายกับการเงิ นเ สียหน่อย ทั้งๆ ที่ตัวชาวมังกรเองก็ไม่ได้รู้สึกพร้อมอะไรมาก แต่บางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องให้ยืมออกไป เพราะปฏิเสธไม่ได้จริงๆ

ญาติพี่น้องขอยืมเงิ น รา ศีพฤษภ สำหรับชาวพฤษภในช่วงนี๊ เป็นช่วงที่จะต้องมีสติให้มาก ตัวคุณเองอาจได้รับผลประโยชน์น้อยลงจากสิ่งที่ทำอยู่ จากที่เคยได้เต็ม 100% อาจเหลือ 50% ก็ยังถือว่าได้อยู่นะ มองภาพรวมบ้านเมือง อาจทำให้สบายใจขึ้น เพราะยังดีที่คุณเองมีเงิ นเข้ามาบ้าง รวมถึงในช่วงนี๊ คนรอบข้าง อาจเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงจะมาขอหยิบยืมไป ซึ่งก็ยากที่จะได้คืน บางคนอาจปฏิเสธยาก ก็ให้คิดคิดดีๆ ว่าเป็นการลงทุน หากไม่ได้เงิ นคืน ก็ได้อย่างอื่นที่คุ้มค่า