4 วัน เ กิด ร วยข้ามคื น ป ล ด ห นี้ สิ นในเวลา อั นสั้ น

4 วัน เ กิด ร วยข้ามคื น ป ล ด ห นี้ สิ นในเวลา อั นสั้ น

ร าศีมังกร ตั้งแต่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์

เริ่มฉายแววความสำเร็จ

ช่วงที่ผ่านมาชาวร าศีมังกรอาจจะบ่น เกี่ยวกับเ รื่ อ งการดำเนินชีวิตที่มันย ากลำบากเหลือเกิน ปัญหามากมายถาโถมเข้ามา   ความสำเร็จก็เกิ ดย ากมากแต่ในเดือนพ.ย. ยาวไปจนถึง ธ.ค. 6 3 ด วงชะตาจะเริ่มดีขึ้น มีโอกาสสมหวังมากขึ้น การงานที่นิ่ง จะเริ่มมีการเคลื่อนไปข้างหน้าแม้ว่าจะยังไม่ดีแบบเต็มร้อย แต่ก็เริ่มฉายแววความสำเร็จ พอให้มีจังหวะให้หายใจหายคอบ้าง

ร าศีกันย์ ตั้งแต่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม

จะหาเ งินได้มาก

ในเดือนพ.ย. จนถึงธ.ค. 6 3 นี้ ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ชีวิตจะมีโอกาสประสบความสำเร็จ อย่างเ รื่ อ งของหน้าที่การงานก็มีโอกาสก้าวหน้ามาก มีโอกาสสมหวังในเ รื่อ งของการงานแต่งานหนัก งานเยอะ มีปัญ ห า จุก จิกบ้าง  แต่ถ้าไม่ท้อและสู้ต่อก็มีโอกาสคว้าชัยชนะได้ เ รื่ อ งเ งิ นทองก็ไม่น่าเป็นห่วง เพราะยังหาเ งิ นได้มาก รา ย ได้ ที่ได้ในตอนนี้ก็มั่นคง รวมถึงรายได้ในอนาคตที่รออยู่

ร าศีกรกฎ ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม

คนทำธุรกิจ ก็มีโอกา สขยับขย าย

ช่วงเดือนพ.ย. ตลอดจนถึงสิ้นเดือน ธ.ค. 6 3 เป็นช่วงจังหวะที่ดี ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสมหวังในห ลาย ด้าน โดยเฉพาะเรื่ อ งการงานชาวร าศีกรกฎมีโอกาสขยับข ย า ยในเ รื่ อ งการงาน หากหวังเลื่ อนขั้นห รือย้ายงานมีโอกาสสมหวังสูงมาก  คนทำธุรกิจก็มีโอกาสขยับขย าย ข ยา ย ส าขา หรือปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น การค้าการขายดีขึ้น หรือหากคิดจะทำอะไรใหม่ ลงทุนใหม่ จะเป็นช่วงจังหวะที่ดีมาก

ที่มา thairath