หมอช้าง เผย 2 ราศี ได้ ล า ภลอย ปลดหนี้สิน

รับท รั พ ย์ก่อนสิ้นปี หมอช้าง เผย 2 ราศี มีเกณฑ์ปลดหนี้สินที่มี ได้ลาภลอย

ท่านที่เ กิ ดราศีพิจิก ท่านที่เ กิ ดราศีพิจิกมีข่าวดีเ รื่ อ งความรักไปแล้ว ยังมีเ รื่ อ งเ งิ นเข้ามาอีกด้วย เดือนนี้ต้องเตรียมตัว สำหรับชาวราศีพิจิก จะมีรายได้มาจากน้ำพักน้ำแรง มีความมั่นคงที่ดีขึ้น จากอาชีพของตัวเอง การค้าขายของตัวเอง มีสิทธิ์รับทรัพย์โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้อย่างแน่นอน

ท่านที่เ กิ ดราศีมังกร ท่านที่เ กิ ดราศีมังกร จะได้อะไรอย่างฟลุ๊ก ไม่คาดฝัน อาจจะได้มาเป็นของขวัญของฝาก หรือเครื่องรางของขลัง ย้ำราศีมังกร เมื่อได้เ งิ นได้โชคลาภ นำไปบริจาคจะได้ไม่เป็นทุกขลาภตามมา

 

ที่มา thairath