อาจารย์บาส เผย 3วันเกิด ดวงกำลังขึ้น จะมีโชคลาภเข้ามา

ด ว งกำลังขึ้น อาจารย์บาส เผย 3 วันเกิ ดนี้ จะมีโชคลาภเข้ามา
สำหรับคนเกิ ดวันพุธ เจ้าที่ที่บ้านและที่ทำงานรักและเมตตา ให้หมั่นทำบุญให้ทานดี อาจจะมีโชค หรือมีงานใหญ่ เข้ามาตลอด

พระพุทธรูปประจำวันพุธ - พุทธศาสนาในไทย - ธรรมะไทย

 

สำหรับคนเกิ ดวันพฤหัสบดี อาจได้โชคจากย านพาหนะ ขอให้ทำบุญให้กับแม่ย่านางที่ดูแลรั กษ ารถยนต์ของท่านหรือมอเตอร์ไซค์ของท่านดี

รูปหล่อพระพุทธรูปพระประจำวันเกิด วันพฤหัสบดี | Shopee Thailand

สำหรับคนเกิ ดวันเสาร์ เทพเทวาที่รั กษ าตัวจะให้โชค เวลาทำบุญให้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาที่รั กษ าตัวบ่อย

รูปหล่อพระพุทธรูปพระประจำวันเกิด วันเสาร์ นาคปรก - BrassPrince : Inspired by LnwShop.com