ขายไม่หม ดรับเละ 30ล้ าน

แ ม่ค้าลอตเตอรี่ ขายไม่หมด สุดท้ายเก็บไว้เอง ถูกร างวัลที่ 1 รับ 30 ล้ าน

ออกไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ ผลสล ากกินแบ่งรัฐบ าล ประจำวันที่ 1 กันย ายน 2564

ร างวัลที่ 1 ร างวัลละ 6,000,000 บ าท

114475

เลขหน้า 3 ตัว 2 ร างวัลๆละ 4,000 บ าท

302 278

เลขท้าย 3 ตัว 2 ร างวัลๆละ 4,000 บ าท

123 458

เลขท้าย 2 ตัว 1 ร างวัลๆละ 2,000 บ าท

79

ล่ าสุดพากันเฮยกใหญ่ หลังแ ม่ค้าลอตเตอรี่ ที่จังหวัดเลยถูกลอตเตอรี่ 30 ล้ าน ได้ระบุข้อความว่า ด วงดีคัก ดีใจนำเด้อ

โพสต์ดังกล่ าว

ดีใจด้วยจ้า

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

ดีใจด้วยนะคะ

ขอบคุณข้อมูล siamnews