ส าวสู้ชีวิ ต ไม่หวั่นแ ม้ตกงาน

สื่อปร าจีนบุรี ได้มีการร ายงานว่า พบกลุ่ มหนูน้อ ยทั้ง4 ม านั่งเล่นกันอยู่ บริเว ณที่จอดรถของห้างโลตัส

(ส าขาศรีมหาโพธิ)แล้วพ่ อแ ม่น้องไปไหน ถามได้ความว่า แ ม่กำลังเดินขาย น ม เปรี้ยวอยู่ สอบถามเบื้ องต้น

ก่อนหน้านี้ ทำงานอยู่ร้ านอาหาร หลังจาก Cv เล่นงาน ร านอาหารที่ทำอยู่ถูกสั่งปิด ทำให้ขาดร ายได้ทั้งผั วเมี ย

ทำให้ค่ าใช่จ่ายไม่เพียงพ อ ลู ก 4 บ้าน รถต้องผ่อน เลยออกหาร ายได้โดยม าเดินขาย น ม เปี้ยว บริเว ณแยกไฟแดง

ถามว่ากลัวไมกับการที่เดินขายของแบบนี้ ส าวร ายนี้ตอบแล้วจะทำไงในเมื่อชี วิตนังต้องเดินต่อไป ไหนจะลู กน้อยอีก 4 คน

ที่กำลังรอ วันไหนขายได้ม ากหน่อยก็มีเงิ นซื้อ น ม ให้ลู ก(คนเล็ก)กิน วันไหนขายไม่ได้ ก็ต้องอดเอา แต่ไม่ให้ลู กอด

ส ามีก็เพิ่งได้ทำงานไม่กี่วันม านี้เอง ก็คงต้องดิ้นรนกันต่อไป หลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร แต่ไม่ยอมแพ้แน่นอน

ขอบคุณข้อมูล siamtopic