ทองขาล ง

ร าค าทองวันนี้ สม าค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขายประจำวันที่ 31 สิงหาค ม 2564 (ครั้งที่ 1)

เมื่อเวล า 09.25 น. ลดลง 50 บ าท

ทองคำแท่ง

รับซื้อบ าทละ 27,750.00 บ าท

ขายออกบ าทละ 27,850.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณ

รับซื้อบ าทละ 27,257.68 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,350.00 บ าท

ร าค าทอง ประจำวันที่ 30 สิงหาค ม 2564 สมาค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขาย 3 ครั้ง ลดลง 50 บ าท

ทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 27,800.00 บ าท ขายออกบ าทละ 27,900.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 27,303.16 บ าท ขายออกบ าทละ 28,400.00 บ าท

สัญญาทองคำตล าดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (30 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจาก

สัญญาทองคำพุ่งขึ้นอย่ างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่แล้ว อย่ างไรก็ดี สัญญาทองคำยังคงปิดเหนือเส้นสำคัญ

ทางจิตวิทย าที่ระดับ 1,800 ดอลล าร์ โดยได้แรงหนุนจากการที่น ายเจอโรม พาวเวล

ประธานธนาค ารกล างสหรั ฐ(เฟด) ส่งสัญญาณว่าเฟดยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตร าดอกเบี้ย

ขอบคุณข้อมูล thansettakij