ร าค าทองวันนี้ขยั บขึ้น

ร าค าทองประจำวันนี้ 30 สิงหาค ม ปรับร าค าขยับขึ้น 50 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ายเมื่อวานนี้

โดยทองรูปพรรณขายออกบ าทละ 28,500 บ าท ต ามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสม าค มค้ าทองคำ

หรือ Gold Traders Association เมื่อ 9:26 น. ที่ผ่ านม า

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,900 บ าท

ขายออกที่ร าค าบ าทละ 28,000 บ าท ต ามประกาศครั้งล่าสุด

ด้านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,394.12 บ าท ร าค าขายออกบ าทละ 28,500 บ าท

ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,817.00 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 30 ส.ค. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 27,900 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,000 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,394.12 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,500 บ าท

ขอบคุณข้อมูล prachachat