เร่ งตร วจสอ บรถหรู 29 คัน

กรมศุลกากร เร่งตร วจส อบการคร อบครอง “รถหรูผู้กำกับโจ้” 29 คัน มูลค่ ารวมเกิน 100 ล้ านบ าท

ค าดตรวจสอบเส ร็จภายใน 7 วัน ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือตำรวจเต็มที่

วันนี้ตำรวจบุกค้นบ้ าน “ผู้กำกับโจ้” ย่ านร ามอินทร า ตั้งแต่เช้ามื ด พบเพี ยงลู กจ้า ง

ผู้ดูแลบ้ านชาวเมียนม า 2 ร าย และ รถหรูผู้กำกับโจ้ จอดเรียงร ายจำนวนหล ายคัน

สอบถามลู กจ้า งชาวเมียนม าได้ความว่า บ้ านหลังนี้เป็ของผู้กำกับโจ้ ตำรว จไม่พบตัวผู้กำกับโจ้

และได้บันทึ กประจำวันไว้เป็นหลักฐาน สน.บ างชัน และจะเร่ งสืบสวนติ ดตามตัวต่อไป

ในประเด็น รถหรูของผู้กำกับโจ้ ทางกร มศุลกากรพร้ อมให้ความร่วมมือตำรว จ ตรวจส อบการครอ บครอง

นำเข้ารถหรู 29 คัน ของ “พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล” และจะขย ายผลตร วจสอ บเจ้าหน้าที่ศุ ลกากร

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านระบ บควบคุมทางศุลกากร ในฐ านะโฆษกกรมศุลกากร กล่ าวว่า กรมฯ

พร้อมให้ความร่ว มมือกับตำร วจ เพื่อต รวจสอบการคร อบคร องรถหรูของ อดีต ผกก.สภ.เมืองนครสวร รค์

โดยต้องตร วจสอบหม ายเลขตัวถังเครื่องยนต์ และหม ายเลขโครงประกอบรถ (แชสซี)

เมื่อได้รับหม ายเลขเครื่ องยนต์แล้ว จึงจะนำข้อมู ลไปตร วจสอบในระบบพิธีศุ ลกากร

รวมทั้งระบบประวั ติประมูลของกล าง โดยค าดว่าจะตร วจสอบแล้วเส ร็จภายใน 7 วัน

สำหรับ รถยนต์ผู้กำกับโจ้ หรือที่มี ชื่อ พ.ต.อ.ธิติสรรค์ เป็นผู้คร อบคร องมีทั้งหมด 29 คัน

ค าดมูลค่ าในปัจจุบันรว มกว่า 100 ล้ านบ าท ได้แก่

MINI COOPER S AUTO HATCH 2.0 จำนวน 3 คัน

PORSCHE จำนวน 2 คัน

AUDI R8 V10, AUDI A4 จำนวน 2 คัน

BENZ จำนวน 6 คัน, TOYOTA VELLFIRE จำนวน 2 คัน

TOYOTA GUN165R-STTMHT A1

FERRARI 488 GTB

LAMBORGHINI AVENTADOR LP720-4

FORD ESCAPE จำนวน 2 คัน

TOYOTA CAMRY

BENTLEY CONTINENTAL GT

PORSCHE 911 CARRERA 4A

TOYOTA ESTIMA

TOYOTA COROLLA

PORSCHE 911 CARRERA S COUPE PDK

HONDA CIVIC

VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.0

ขอบคุณข้อมูล thansettakij