ฝนต กแน่ หนั กด้วย

กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานสภ าพ อากาศวันนี้(26 ส.ค.64) ไทยมีฝ นเพิ่ มขึ้น

กับมีฝนตกหนักถึงหนักม ากบ างแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง

ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก กทม.มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานสภ าพ อากาศวันนี้(24 ชั่วโมงข้างหน้า) ร่องมรสุมพาดผ่ านภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเว ณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น

กับมีฝนตกหนักถึงหนักม ากบ างแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ขอให้ประชาชนในบริเว ณพื้นที่เสี่ ยงภั ยระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหล ากในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกล าง

โดยมีคลื่นสูงประม าณ 2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร

ชาวเรือบริเว ณดังกล่ าวควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะน องไว้ด้วย

ฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้.

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนั กบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดแ ม่ฮ่องสอน เชียงให ม่ ลำพูน ลำปาง

พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ และต าก

อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

ชัยภูมิ ขอนแก่น อำนาจเจริญ นครร าชสีม า บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี

อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคกล าง มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธย า

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ร าชบุรี สมุทรสงคร าม และสมุทรส าคร

อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักม ากบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดนครนายก ปร าจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 40 ของพื้นที่

ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุร าษฏร์ธานี ปัตตานี ยะล า และนร าธิวาส

อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่

อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส

ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นม า : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเ ร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนั กบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ขอบคุณข้อมูล กรมอุตุนิยมวิทย า