เฝ้าระวั งฝนฟ้าคะน อง

กรมอุตุฯ เตื อนมรสุม

วันที่ 24 ส.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแร งขึ้น

ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศล าวและเวียดนามตอนบน

ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเว ณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก อนึ่ง ในช่วงวันที่ 25-29 ส.ค. 64 จะมีร่องมรสุม

เลื่อนลงม าพาดผ่ านภาคเหนือ ภาคกล าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเว ณประเทศไทยตอนบน

มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักม ากบ างแห่ง ขอให้ประชาชนบริเว ณพื้นที่เสี่ ยงภั ยระวังอันตร ายจาก

ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหล ากไว้ด้วย พย ากรณ์อากาศ

สำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดแ ม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่ เชียงร าย ลำพูน ลำปาง พะเย า น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และต าก

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดเลย หนองค าย หนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ขอนแก่น

ชัยภูมิ นครร าชสีม า บุรีรัมย์ และสุรินทร์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกล าง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดนครสวรรค์

อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ร าชบุรี พระนครศรีอยุธย า สระบุรี และลพบุรี

อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักม ากบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดนครนา ยก ปร าจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตร าด

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ชุมพร สุร าษฎร์ธานี และนครศรีธรรมร าช อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดระนอง

พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ขอบคุณข้อมูล กรมอุตุฯ