3 ร า ศี ฟ้าประ ท า น การเ งิ น การงาน ราบรื่น

ราศีพิจิก (เกิ ดระหว่างวันที่ 16 พ.ย.-15 ธ.ค.)

จากเดิมที่เคยไม่มีสติ ไม่มีสมาธิโฟกัสกับงานทำงาน ทำไปเล่นไป ไม่ราบรื่น นั่นเป็นเพราะดาวโคจรปิดปังสติปัญญาของท่าน แต่นับจากนี้ หลายสิ่งหลายอย่าง อุปสรรค์ปัญหาจะลดลง เรียกว่าทางสะดวก คิดสิ่งใดก็คิดออก สะสางสิ่งต่างๆ ที่ค้างคาได้ทั้งหมด เพราะดวงดาวโคจรมาถึงดาวแห่งสติปัญญาแล้ว จงใช้จังหวะนี้สร้างความมั่งคั่งของคุณขึ้นมาเอง

ราศีธนู (เกิ ดระหว่างวันที่ 16 ธ.ค.-13 ม.ค.)

ชาวราศีธนู ฟ้าเปิดทางให้ แต่มีจุดเชื่อมก็คือ คุณจะต้องทำจิตใจให้สุขสบาย ปลอดโปร่ง โล่งสบาย มีน้ำใจและเสียสละ ก่อน เป็นผู้ให้ก่อน ซึ่งสิ่งนี้จะนำพาโชคชะตาที่ดีมาสู่ท่าน หน้าที่การงานจะรุ่งเรืองขึ้นอย่างชอบธรรม ธุรกิจส่วนตัว การค้าการขายจะโดดเด่น ความมีเสน่ห์ของคุณจะทำให้คุณสำเร็จ

ราศีมีน (เกิ ดระหว่างวันที่ 14 มี.ค.-12 เม.ย.)

การงาน ชาวราศีมีน จะเริ่มต้นธุรกิจ หรือเปลี่ยนงานให ม่ก็ถึงเวลาแล้ว การออกเดินทาง อาจมีส้ มหล่น ได้งานดี ดี ได้งานไม่คาดฝัน คนทำงา นด้วยความสนุกสนาน กระตือรือร้น มีไอเดียทำให้บรรย ากาศการ ทำงานและคนรอบข้างมี พลังขึ้น บางสิ่งอาจต้อง มีความกล้า เ สี่ ย ง กล้าลองเพื่อเ ปิดโลกทัศน์ใหม่ ใหม่