เผ ยร าค าทอง

ร าค าทองวันนี้ สม าค มค้าทองคำ ประกาศร าค าขาย

ประจำวันที่ 23 สิงหาค ม 2564 (ครั้งที่ 1) เมื่อเวลา 09.25 น. คงที่

ทองคำแท่ง

รับซื้อบ าทละ 28,050.00 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,150.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณ

รับซื้อบ าทละ 27,545.72 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,650.00 บ าท

ร าค าทอง ประจำวันที่ 21 สิงหาค ม 2564 สม าค มค้าทองคำ ประกาศร าค าขาย 1 ครั้ง คงที่

ทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 28,050.00 บ าท ขายออกบ าทละ 28,150.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 27,545.72 บ าท ขายออกบ าทละ 28,650.00 บ าท

สัญญาทองคำตล าดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อวันศุกร์ (20 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคำใน ฐานะสิ นทรั พย์

ที่ปล อดภัยท่ามกล างความวิต กเกี่ยวกับสถ านการณ์ที่ไม่แน่นอนในอัฟก านิสถ านหลัง

กลุ่มต าลีบันเข้ายึดครองประเทศ

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตล าด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 90 เซนต์

หรือ 0.05% ปิดที่ 1,784 ดอลล าร์/ออนซ์ และปรับตัวขึ้น 0.3% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่ านม า

ขอบคุณข้อมูล thansettakij