วันนี้ม าถึงแล้ว

หมอบี ทู ตสื่อวิญญาณ เล่ าตำนานคำทำนา ยโร ค ระบ าด 100 ปีก่อน ย้ำ !! 22 สิงหาค ม 2564

สถา นการณ์จะพีคที่สุด และ 8 เมษายน 2565 จะเริ่มเห็นทางสว่าง

“หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” เปิ ดเผยในร ายการ “แฉ” ทางช่อง GMM 25 ถึงคำทำนา ยโร คระ บ าด 100 ปีก่อน

โดยระบุว่า ต้องขอบอกก่อนว่า ผมไม่ได้เป็นผู้ทำนา ย แค่ได้ไปรับรู้เรื่องร าวดังกล่ าวม า และนำม าเล่ าให้ฟังเท่านั้น

หากหาข้อมูลในอินเต อร์เน็ตก็น่าจะเจอกัน แต่ก็จะมีข้อมูลที่ได้ฟังจากผู้ใหญ่ม า ซึ่งก็ได้เอาเอกส ารม าให้ดู ก็ไม่ทร าบว่า

จริงหรือไม่จริง เพร าะผมไม่ได้คุยกับผีโดยตรง ที่ม าเล่ าให้ฟังเพร าะข้อมูลที่ได้รับฟังม า วันที่ เดือน ปี

มันตรงกันทั้งหมดเลย เห็นว่าน่าสนใจจึงนำม าเล่ าสู่กันฟัง

มันมีตำนานบทหนึ่ง ซึ่งมีตำหนักหนึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยเจ้านา ยในยุคสมัยหนึ่ง ได้ย้ ายม าอยู่ที่นี่เป็นการชั่วคร าว

เป็นตำหนักเล็ก ๆ ริมน้ำ ซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีอยู่ โดยตำหนักนี้ถูกย้ ายม าทั้งตำหนักเพื่อตั้งไว้ ณ ที่แห่งนี้

ซึ่งวันที่ท่านย้ ายเข้าม าอยู่ ถูกบันทึกไว้อย่ างตรงเป๊ะม าก ๆ ซึ่งในตำนานทุกคนทร าบอยู่แล้วว่าท่านผู้นี้


จะมีเทวดาหรือผีประจำตัว ที่คอยปกปักรักษาท่านอยู่

โดยผีหรือเทวดาตนนั้น ได้ม าบอกว่า ในอีก 100 ปี ข้างหน้า ซึ่งตรงกับปี 2563 ทั้งโลกจะเกิ ดโร คระ บ าดทุกที่

และจะพีคไปม าก ๆ จนถึงปีนี้ ซึ่งก็คือปี 2564 และวันที่มันเป็นวันเดียวกับที่มันมีเห ตุผลว่าทำไมท่านต้องไปอยู่ที่วังนั้น

ณ ตอนนั้น 100 ปี บวก 1 ก็คือมันตรงกับวันที่ 22 สิงหาค มที่จะถึงนี้

8 เมษายน 2565 จะเริ่มเห็นทางสว่าง

“ที่ผมเห็น มันจะพีคขึ้นไปจนถึงวันที่ 22 สิงหาค ม ซึ่งเป็นช่วงที่ “เพิ่งเริ่มพีค” และจะพีกไปเรื่อย ๆ

จนถึงอีกวันหนึ่งที่ท่านได้ไปอยู่จริงจัง ได้แก่ วันที่ 8 เมษายน 2565″ หมอบี กล่ าว

หมอบี เล่ าอีกว่า วันที่ 22 สิงหาค มเป็นวันส ารทจีน และ 2 วันที่ผ่ านม า ถ้าใครเป็นคนจีนจะทร าบว่า

เป็นวันที่เริ่มฤดูกาลของการเปิ ดประตูนร ก เป็นวันที่เริ่มมีการทำบุญให้กับคนต าย ซึ่งเริ่มม า 2 วันแล้ว

และจะย าวไปเรื่อย ๆ ถึงวันที่ 22 สิงหาค มเป็นวันแบบเต็มสตรีม ซึ่งพ อมันพีคไปเรื่อย ๆ ต ามตำนาน

บอกว่าวันที่ 8 เมษายน 2565 จะเริ่มเห็นทางสว่าง ซึ่งในตำร าหรือหนังสือ จะเขียนเป็นประม าณว่า จะมีเทวดาองค์ใหม่

ม าโปรด ซึ่งตนตีความเองในแบบของตนเองว่า เทวดาน่าจะเป็นเรื่องของวัคซีน

อย่ างไรก็ต าม ระหว่างนั้น “มดดํา” คชาภา พิธีกรชื่อดัง ได้พูดขึ้นว่า ถ้าคุณจะพูดถึง “ท้าวหิรัญพนาสูร”

ซึ่งหมอบี เผยว่า ผมไม่ได้บอกว่าเป็นใคร มดดำ ได้เล่ าว่า เคยเจอปาฏิห าริย์กับตัว ในเรื่องของท้าวหิรัญพนาสูร

โดยเจอกับหนุ่มกรรชัย โดยมดดำ เล่ าว่า มีเด็กคนหนึ่งไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพย าบาลพระมงกุฏเกล้ า

และมีข่าวว่าอยู่ดี ๆ เด็กก็ฟื้นขึ้นม า ปร ากฏว่าในระหว่างนั้น ฉันสัมภ าษณ์เด็ก

นิ้วเด็กหลุดทีละข้อ ๆ ต่อหน้าฉันกับ “หนุ่ม กรรชัย”

หลังจากนั้นเด็กได้ถามว่า แ ม่ไปต ามหนูให้กลับม าทำไม ตนเลยถามว่า หนูใครต ามหนู

เด็กตอบกลับม าว่า “เขาชื่อท้าวหิรัญพนาสูร ไปเอาหนูกลับม า”

มดดำ กล่ าวอีกว่า สิ่งที่หมอบีหม ายถึงอาจจะเป็นเหมือนกับท้าวหิรัญพนาสูร หากเคยดูเรื่องดงพญาเย็น

เขาบอกว่าครั้งหนึ่งรัชกาลที่ 6 เคยเสด็จดงพญ าเย็น ปร ากฏว่าท้าวหิรัญพนาสูร ก็คืออยู่ในดงพญาเย็น

ม าขอเข้าเฝ้ารัชกาลที่ 6 ว่าจะขอปกปักรักษาคุ้มคร องพระองค์ท่าน

ขอบคุณข้อมูล thebangkokinsight