เผ ยชะต า 4 ปีนักษัตร เดื อดร้อ นเพร าะคนอื่น

4 ปีนักษัตร ระวั งเดื อดร้อนเพร าะคนอื่น โดยเฉพาะเรื่องเงิ นๆ ทองๆ

4 ปีนักษัตร ระวังเดื อดร้อนเพร าะคนอื่น อย่ าค้ำเอกสารให้ใคร อาจารย์ออย เผยในเพจ

ด วง 12 ร าศี เผยชะต า 4 ปีนักษัตร ระวังเดือดร้อนเพร าะคนอื่น โดยเฉพาะเรื่องเงิ น

สำหรับ 4 ปีนักษัตร ประกอบด้วย

ปีมะโรง

ปีชวด

ปีฉลู

และ ปีขาล

โดยทั้ง 4 ปีนักษตร ระวังเดื อดร้อนเพร าะคนอื่น โดยเฉ พาะเรื่องเงิ น ๆ อย่ าไปค้ำเอกสารให้ใครเด็ดข าด

มีโอกาสสูงหากให้ยื มแล้วจะไม่ได้คื น

เคล็ดวิธีเสริมดว งโช คล าภ

ทำบุญกับบุพก ารี ใส่บ าตรพระทุกเช้า ให้อาหารสั ตว์จรจัด หรือสัตว์ที่หิวโหย

ร่วมออกโรงทานต ามวัด หรือตักบ าตรทุกเช้าก็ได้นะค่ะ

สรุป

การดูด วงเป็นแค่การทำน ายแบบคร่ าวๆนะค่ะ แต่สุดท้ายอนาค ตของเร า ก็ขึ้นต้องขึ้นอยู่กับความคิด

และการกระทำของเร าเองค่ะ แต่ถ้าดูด วงไปแล้วได้ผลลั พธ์ที่ทำให้ไม่สบ ายใจ

ก็ลองไหว้พระทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเร าได้นะค่ะ