น้ำมันลดร าค า

วันที่ 20 ส.ค. 64 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้ าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR

และ บริษัท บ างจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ประกาศปรับลดร าค าน้ำมัน

กลุ่มแก๊สโซฮอล์และดีเซลทุกชนิด 60 สตางค์/ลิตร

ยกเว้น E85 ปรับลด 40 สต างค์/ลิตร มีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น. วันที่ 21 ส.ค. 64 ทำเอาคนใช้รถได้เฮ

สำหรับร าค าใหม่มีดังนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 28.75 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 28.48 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 27.24 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 22.14 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 28.29 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 25.29 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 25.04 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 33.06 บ าท

อย่ างไรก็ตาม ร าค าดังกล่ าวยังไม่รวมภ าษีบำรุงท้องที่ กทม.

ขอบคุณข้อมูล siamstreet.