เผ ยร าค าทองยังคงลดลงต่อเนื่อง

ร าค าทองวันนี้ 19 ส.ค.64 ลดลง 50 บ าท ทองคำแท่งขายออก 28,150 บ.

ร าค าทองวันนี้ สม าค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขายประจำวันที่ 19 สิงหาค ม 2564 (ครั้งที่ 1)

เมื่อเวล า 09.23 น. ลดลง 50 บ าท

ทองคำแท่ง

รับซื้อบ าทละ 28,050.00 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,150.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณ

รับซื้อบ าทละ 27,545.72 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,650.00 บ าท

ร าค าทอง ประจำวันที่ 18 สิงหาค ม 2564 สม าค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขาย 3 ครั้ง

เพิ่มขึ้น 50 บ าท

ทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 28,100.00 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,200.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 27,591.20 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,700.00 บ าท

สัญญาทองคำตล าดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (18 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขาย

ก่อนที่ธนาค ารกล างสหรั ฐ (เฟด) จะเปิ ดเผยร ายงานการประชุมประจำเดือนก.ค.

โดยตล าดทองคำนิวยอร์กปิดทำการซื้อขายก่อนที่คณะกร รมการเฟดจะเผยแพ ร่ร ายงานดังกล่ าว

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตล าด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค.

ลดลง 3.4 ดอลล าร์ หรือ 0.19% ปิดที่ 1,784.4 ดอลล าร์/ออนซ์

ขอบคุณข้อมูล thansettakij.