เผ ยร าค าทองคำ

ร าค าทองวันนี้ สม าค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขายประจำวันที่ 17 สิงหาค ม 2564 (ครั้งที่ 1)

เพิ่มขึ้น 150 บ าท ทองคำแท่งขายออก 28,250 บ. ทองคำรูปพรรณขายออก 28,750 บ าท

ร าค าทองวันนี้ สม าค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขายประจำวันที่ 16 สิงหาค ม 2564 (ครั้งที่ 1)

เมื่อเวล า 09.26 น. เพิ่มขึ้น 150 บ าท

ทองคำแท่ง

รับซื้อบ าทละ 28,150.00 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,250.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณ

รับซื้อบ าทละ 27,636.68 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,750.00 บ าท

ร าค าทอง ประจำวันที่ 16 สิงหาค ม 2564 สม าค มค้ าทองคำ

ประกาศร าค าขาย 4 ครั้ง เพิ่มขึ้น 50 บ าท

ทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 28,00.00 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,100.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 27,500.24 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,600.00 บ าท

ขอบคุณข้อมูล thansettakij