สองส าวดีใจถูกร างวัลที่1

ผ่านไปแล้วสำหรับการประกาศผลสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล ประจำวันที่ 16 สิงหาค ม 2564

ร างวัลที่ 1 ออกหมายเลข 046750 ส่วนร างวัล เลขหน้า 3 ตัว ออกหมายเลข 421 และ 666 ร างวัลเลขท้าย 3 ตัว

ออกหมายเลข 160 และ 355 ขณะที่ร างวัลเลขท้าย 2 ตัว ออกหมายเลข 23

ล่ าสุดในโลกออนไลน์มีร ายงานว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กร ายหนึ่ง ได้โพสต์ภาพสองสาวที่ถูกร างวัลที่ 1 หมายเลข 046750 พร้อมระบุว่า

เพื่อนส าว พี่แมวกะพี่อ๊อฟเน็ตไอดอลบ้ านเพีย มาว่ะ ยินดีกะพี่ๆด้วยน่ะครับ คักขน าด

ร างวัลที่1 ท่ามกล างชาวโซเชี ยลที่แห่เข้ามาแส ดงความยินดี

ขอบคุณข้อมูลsiamtopic