น้องม าให้โช คแล้ว

ชาวบ้านมุงดู ปล าไหลด่าง ดั กได้จากในคลอง

ที่ บ้านเลขที่ 12/1 ม.7 บ้านหนองปล้อง ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

หลังมีชาวบ้านได้รวมตัวกันม ามุงดู ปล าไหลด่าง ซึ่งมีลวดล ายสีน้ำต าลสลับขาว

ความย าวประม าณ 70 เช นติเมตร ชาวบ้านใช้ลันในการดักปล า ทำจากท่อพีวีซี

ลงไปหาปล าในคลองน้ำในหมู่บ้าน และดักติด ปล าไหลด่าง ตัวนี้ขึ้นม า นำกลับม าเลี้ยงไว้

เมื่อเพื่อนบ้านทร าบข่าวต่ างพากันม าดูและจุดธูปขอ เลขกัน

นายอภิชาติ เกษรประทุม อายุ 37 ปี เจ้าของปล าไหลด่าง เล่ าว่า เมื่อวานนี้ช่วงเช้า

ตนได้ลงไปหาปล าในคลองน้ำภายในหมู่บ้าน โดยใช้ลัน เป็นอุปกรณ์ในการดักปล า

ซึ่งตอนแรกนึกว่าเป็น งู เนื่องจากทุกครั้ ง ไม่เคยได้ปล าไหลแบบนี้ม าก่อน ที่เคยเห็นจากหล ายๆ

แห่งจะเจอปล าไหลทอง ปล าไหลเผือก ไม่คิดว่าจะม าเจอกับตัวเองในครั้ งนี้

จึงตั ดสิ นใจนำม าเลี้ยง และเชื่อว่าคงจะให้โช คกับตนและคนที่พบเห็น

หลังจากนั้น ชาวบ้านได้นำเครื่องไหว้ม าทำการบูชา ปล าไหลด่าง เพื่อขอเลขนำไปซื้อร างวัลในงว ดนี้

โดยจุดธูปเสี่ย งทายได้เป็นเลข 664 ต่ างพากันส่องเลขจากธูป และนำโทรศั พท์ม าถ่ายรูปนำไปซื้อร างวัลกัน

ขอบคุณข้อมูล thairath