เผ ยดว งการเงิ น12ร าศีประเดือนนี้

เช็ กดวง 12 ร าศี เดือนสิงหาค มปี 2564 โดยหมอนก BIRD EYE VIEW

ร าศีมังกร CAPRICORN (22 ธ.ค. – 20 ม.ค.) — “การริเริ่ม”

การเงิ น

ในเดือนนี้ชาวร าศีมังกรจะหมดเงิ นไปกับสิ่งที่คุณรู้สึกไม่มีความสุขสักเท่าไรที่จะจ่ายเนื่องจากเป็นร ายจ่ายที่เข้าม าแบบกะทันหั

เเละเป็นร ายจ่ายที่คุณไม่เต็มใจที่จะจ่าย เเต่ต้องจ่ายเพื่อความจำเป็น นอกเหนือไปจากนั้นยังมีร ายจ่ายจากการเดินทางเข้าม าด้วย

เเต่โดยรวมเเล้วยังเป็นเดือนที่การเงิ นของคุณยังหมุนเวียนได้เเม้ว่าร ายจ่ายเข้าม าค่อนข้างม ากก็ต าม

ร าศีกุมภ์ AQUARIUS (21 ม.ค. – 19 ก.พ.) — “เติบโตเเละมั่นคง”

การเงิ น

เดือนนี้เป็นเดือนผ่อนคล ายในเรื่องการเงิ นของชาวร าศีกุมภ์อาจจะมีร ายจ่ายเพียงเล็กน้อยที่หมดไปกับครอบครัว

เเต่โดยรวมเเล้วการเงิ นของชาวร าศีกุมภ์นั้นค่อนข้างหมุนเวียนได้ดี

รวมไปถึงเป็นเดือนที่เหม าะกับการลงทุนเพร าะมีเเนวโน้มที่คุณจะได้กอบโกยจากเงิ นลงทุนนั้น

ร าศีมีน PISCES (20 ก.พ. – 20 มี.ค.) — “สับสน”

การเงิ น

ในเดือนนี้ชาวร าศีมีนมีโอกาสจะพบช่องทางทางการเงิ นใหม่ ๆ เข้าม า โดยที่คุณนั้นอาจจะไม่ได้คาดคิดหรือวางแผนม าก่อน

เเต่มีเเนวโน้มที่ช่องทางทางการเงิ นนี้คุณจะได้ทำระยะย าว ในเดือนนี้จะมีการหมดเงิ นไปกับร ายจ่ายที่เข้าม าแบบกะทันหัน ร ายจ่ายด้านการเดินทาง

เเต่สิ่งที่อย ากให้ระวังคือการเซ็นสัญญา หรือการให้ใครหยิบยืมเงิ นอย ากให้คุณระวังเป็นอย่ างม ากเพร าะอาจจะไม่ได้เป็นไปต ามข้อตกลง

ร าศีเมษ ARIES (21 มี.ค.–20 เม.ย.) —“ความต้องการของตัวคุณเอง”

การเงิ น

เป็นเดือนที่ชาวร าศีเมษจะมีร ายจ่ายสำคัญซึ่งหมดไปกับของที่อย ากได้ที่เล็งไว้ม านานหรืออย ากได้ม านานสักที

เเต่อาจจะมีเเนวโน้มที่จะเป็นร ายจ่ายระยะย าวของคุณในอน าคต เเต่ไม่ว่าอย่ างไรก็ต ามการเงิ นของชาวร าศีเมษยังมั่นคงดี เเละยังหมุนเวียนได้เป็นอย่ างดี

ร าศีพฤษภ TAURUS (21 เม.ย. – 20 พ.ค.) — “อย่ างระวัง”

การเงิ น

เดือนนี้เป็นอีกเดือนที่ชาวร าศีพฤษภนั้นด้านการเงิ นค่อนข้างดีเป็นอย่ างม าก อาจจะมีเล็กน้อยที่หมดเงิ นไปกับการเดินทาง

เเละหมดเงิ นไปกับร ายจ่ายที่อาจจะเข้าม าแบบกะทันหัน เเต่ส่วนม ากจะเป็นร ายจ่ายในเรื่องของบ้านเเละครอบครัว

โดยรวมเเล้วการเงิ นของคุณนั้นค่อนข้างดำเนินไปได้อย่ างร าบรื่น

ร าศีเมถุน GEMINI (21 พ.ค.–21 มิ.ย.) — “ได้รับความช่วยเหลือ”

การเงิ น

เดือนนี้ดูเหมือนชาวร าศีเมถุนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยพ อใจในร ายรับของตัวเองสักเท่าไร

เนื่องม าจากสิ่งที่คุณวางแผนไว้ในเรื่องของการเงิ นดูเหมือนยังไม่เป็นไปอย่ างที่คุณคิด การเงิ นที่คาดหวังอาจจะเกิดความล่ าช้า

นอกเหนือไปจากนั้นยังมีร ายจ่ายที่อาจจะเล็กน้อยเเต่จ่ายค่อนข้างถี่สำหรับชาวร าศีเมถุน

ทำให้ในเดือนนี้การเงิ นค่อนข้างสร้ างความหงุดหงิดใจให้ชาวเมถุนเป็นพิเศษ

ร าศีกรกฎ CANCER (22 มิ.ย. – 23 ก.ค.) — “ความสำเร็จ”

การเงิ น

ในเดือนนี้ชาวร าศีกรกฎมีเเนวโน้มหมดเงิ นไปค่อนข้างก้อนใหญ่กับสิ่งของที่คุณถูกใจเป็นอย่ างม าก

เเละมีร ายจ่ายเก่า ๆ วนเวียนกลับม าหาคุณอีกครั้งในเดือนนี้ เเต่ดูเหมือนการเงิ นของคุณนั้นยังค่อนข้างหมุนเวียนได้เป็นอย่ างดี

เเม้ว่าจะมีร ายจ่ายเข้าม าค่อนข้างม ากก็ต าม

ร าศีสิงห์ LEO (24 ก.ค. – 23 ส.ค) — “คุณเข้าใจดี”

การเงิ น

ในเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวร าศีสิงห์จะได้โอกาสทางการเงิ นเข้าม าค่อนข้างก้อนใหญ่

นอกเหนือไปจากนั้นคุณมีเเนวโน้มจะได้โช คล าภเล็ก ๆ น้อย ๆ เข้าม าอีกด้วยสำหรับชาวร าศีสิงห์

ในเดือนนี้คุณจะหมดเงิ นไปกับร ายจ่ายเก่า ๆ ที่วนเวียนกลับม า เเต่โดยรวมเเล้วการเงิ นของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างดี

ร าศีกันย์ VIRGO (24 ส.ค. – 23 ก.ย.) — “เเบกความรู้สึก”

การเงิ น
ในเดือนนี้เป็นอีกเดือนที่ชาวร าศีกันย์มีข่าวดีในเรื่องของการเงิ นเข้าม าจากการงาน

มีเเนวโน้มที่จะมีโอกาสทางการงานใหม่ ๆ เข้าม า ชาวร าศีกันย์อาจจะหมดเงิ นไปเล็ก ๆ น้อย ๆ

กับเพื่อนฝูงเเต่โดยรวมเเล้วการเงิ นของคุณนั้นยังสาม ารถดำเนินได้อย่ างร าบรื่น

ร าศีตุลย์ LIBRA (24 ก.ย. – 23 ต.ค.) — “อยู่กับตัวเอง”

การเงิ น

เป็นเดือนที่ชาวร าศีตุลย์มีเเนวโน้มจะได้ซื้อของที่คุณอย ากได้เป็นอย่ างม าก

เเต่ว่าอาจจะเป็นข้อผูกมัดระยะย าวอย ากให้ชาวร าศีตุลย์วางแผนการเงิ นให้ดี ๆ

ถึงแ ม้ว่ายังไม่ได้ส่งผลกับการเงิ นของคุณในเดือนนี้ เเต่ว่าจะส่งผลกับการเงิ นของคุณในเร็ว ๆ นี้

เป็นอย่ างม าก อย ากให้ชาวร าศีตุลย์วางแผนการเงิ นอย่ างรอบคอบ

ร าศีพิจิก SCORPIO (24 ต.ค.–22 พ.ย.) — “การวางแผน”

การเงิ น

เป็นเดือนที่ชาวร าศีพิจิกอาจจะต้องตั ดสิ นใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการวางแผนการเงิ นในระยะย าวของชาวร าศีพิจิก

ทำให้ในเดือนนี้ชาวร าศีพิจิกอาจจะหมดเงิ นไปกับการลงทุนในระยะย าว เเต่อาจจะใช้โดยที่ไม่ได้บอกใคร

เนื่องจากเป็นช่วงเวล าที่คุณอย ากวางแผนการเงิ นของคุณใหม่อย่ างเงียบ ๆ

ร าศีธนู SAGITTARIUS (23 พ.ย. – 21 ธ.ค.) — “เปร าะบาง”

การเงิ น
เป็นเดือนที่ชาวร าศีธนูนั้นค่อนข้างคิดหนักเป็นอย่ างม ากเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิ นของคุณ

ชาวร าศีธนูมีเเนวโน้มที่อาจจะมีเรื่องของการลงทุนในเดือนนี้ เเต่ดูเหมือนจะเป็นการลงทุนระยะย าว

เเต่บอกได้เลยว่าการลงทุนนี้ค่อนข้างคุ้มค่าในระยะย าวเป็นอย่ างม ากสำหรับชาวร าศีธนู

ขอบคุณข้อมูล krungsri