เคล็ ดลับเสริมดว ง เสริมทรั พย์

วิธีเสริมดว งโช คล าภ หมอไก่ ชี้หากอย ากได้ล าภสมใจต้องรู้!

เคล็ดลับเสริมทรั พย์ เสริมดว งโช คล าภ ที่ทำได้ตอนนี้ มีผลทันที หมอไก่ พ.พาทินี มีเคล็ดลับเสริมดว งโช คล าภ ทำแล้วเฮงแน่นอน

SAMSUNG CSC

1. การเสริมดว งด้วยโทรศัพท์มือถือ

หากคุณอย ากมีโช คมีล าภ หมอไก่แนะนำให้คุณตั้งรูปหน้าจอวอลเปเปอร์มือถือ

เป็นรูปที่มีลักษณะความเป็นมงคล เพื่อเป็นการเสริมดว งชะตา รูปที่มีลักษณะมงคล เช่น

– รูปปล า เช่น ปล าคาร์ป ปล ามังกร ปล าทอง เป็นต้น เพร าะปล าเรียกว่าฮื้อ หม ายถึง เหลือกินเหลือใช้

– รูปเทพเจ้า เทพเจ้าที่นำโช คเรื่องเงิ นทอง เช่น ไฉ่ซิงเอี๊ย พระสังกัจจายน์ เป็นต้น

– รูปน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำตก น้ำพุ ลำธาร เพร าะน้ำหม ายถึงโช คล าภในทางโหร าศาสตร์

2. งดการจ่ายเงิ นก้อนใหญ่

แน่นอนว่าในชีวิ ตประจำวันของเราก็ต้องมีการจับจ่ายใช้สอยเป็นธร รมด า แต่ถ้าคุณจะเน้นเรื่องโช คล าภเงิ นทอง

ในวันนี้คุณไม่ควรจ่ายเงิ นก้อนใหญ่ เพร าะจะเป็นการเสี ยฤกษ์การลงทุนอย่ างรุนแรง จะทำให้การลงทุนไม่สัมฤทธิ์ผล

3. การจัดระเบียบกระเป๋าสตางค์

หมอไก่แนะนำให้คุณจัดระเบียบกระเป๋าสตางค์ เรียงธนบัตรให้ดี อย่ ายับยู่ยี่ และหัวใจสำคัญคือ

ให้กลับหัวธนบัตรเข้ากระเป๋า เพราะมีความหม ายถึงการเรียกทรั พย์เข้ากระเป๋านั่นเอง

4. การงดการทำความสะอาด

ขอวันหนึ่ง เป็นวันที่คุณได้ใช้ชีวิ ตแบบสบายๆ อย่ าเพิ่งทำความสะอาด หรือกวาดบ้าน

เพราะการกวาดบ้าน ทำความสะอาดบ้าน ก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เรากวาดโช คล าภทิ้งไป

ติดตามได้ที่ร ายการ “ตะลอนข่าว” เกาะติดข่าวสารทุกทิศทั่วไทย กับ 3 พิธีกรอารมณ์ดี

สดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวล า 08.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวล า 11.30 น. ทางไทยรั ฐทีวี ช่อง 32.

ขอบคุณข้อมูล thairath