ท ายนิสัยจ ากแห วน ที่คุณชอบ

ม าทายนิสัยจากแหวนสไตล์ที่เพื่อนๆ ชื่นชอบกันค่ะ ลองเลือกแหวนแบบที่เพื่อนๆ ชื่นชอบที่สุดจากช้อยส์ที่เร ามีให้

จะเลือกแบบคิดแวบเดียว หรือเลือกจากแหวนที่ให้ความรู้สึกว่าเห็นแล้วอย ากจะโดนหมั้นขึ้นม าทันทีก็ได้ค่ะ ?

ถ้าเลือกได้แล้ว เลื่อนไปอ่านคำทำน ายได้เลยค่ะ ม าดูกันดีกว่าว่าแหวนสไตล์ที่ชอบสะท้อนอินเนอร์ลับเฉพาะของเพื่อนๆ

ได้ม ากแค่ไหน คุณผู้ชายที่กำลังอย ากเซอร์ไพรส์คนพิเศษ รวมถึงคุณผู้ชายที่กำลังสงสัยว่า

“ผู้หญิงชอบแหวนแบบไหน” อยู่ ม าแอบส่องคำตอบของส าวๆ ได้นะคะ

ขั้นตอนการทำนา ย

เลือกแหวนสไตล์ที่ชอบจากตัวเลือกด้ านล่ าง อ่านคำทำน าย

1.แหวนหม ายเลข 1

ถ้าคุณชอบแหวนหม ายเลข 1 แปลว่า คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ล้นเหลือ ทั้งกิริย าและท่าทางดูน่ามอง

แสนจะดึงดูดไปหมด ทั้งนี้ มิได้จำเพาะว่าจะต้องเป็นคนประเภทเบ้าหน้าฟ้าประทานเสมอไป

แต่ยังหม ายถึงคนที่รู้จุดข ายของตัวเองและสาม ารถดึงจุดเด่นนั้นออกม าใช้ได้ด้วย

อินเนอร์ภายในของคุณออกแนวส าวมั่นหน่อยๆ กล้ าคิด กล้ าทำ กล้ าไฟต์ในสิ่งที่ถูกต้อง เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนส าวรุ่นใหม่โดยแท้จริง

2.แหวนหม ายเลข 2

ถ้าคุณชอบแหวนหม ายเลข 2 แปลว่า คุณเป็นคนโรแมนติก ช่างฝัน อารมณ์ฟุ้งๆ ชอบวาดภาพความรักไว้สวยหรู

บุคลิกภายนอกของคุณดูอ่อนหวาน มีน้ำใจ เป็นมิตร เข้ากันได้ดีกับ ทุ กคน อินเนอร์ลึกๆ

ก็ม าแนวส าวหวานหน่อยๆ เห็นเงียบๆ โลกส่วนตัวสูงแบบนี้ อย่ าได้คิดว่าคุณเป็นคนไม่กล้ าสู้คนเลยเชียว

แ ม้ว่าคุณจะไม่ชอบหาเรื่องใครก่อน แต่ถ้ามีใครม าแหยม คุณสาม ารถฉะกลับแบบเจ็ บแสบได้เหมือนกัน

3.แหวนหม ายเลข 3

ถ้าคุณชอบแหวนหม ายเลข 3 แปลว่า คุณเป็นคนมองโลกในแง่ดี บุคลิกลักษณะภายนอกดูสดใส ร่าเริง

มักยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ ทุ กคนชอบอยู่ใกล้คุณ เพร าะคุณทรีตคนอื่นดี เอาใจใส่ผู้คนรอบข้ างเก่ง

อินเนอร์แฮปปี้ล้นเหลือตลอดศก ทั้งในวันธร รมด าและวันพิเศษ ระวังนิดนึงว่าการที่คุณพย าย าม

ทำให้คนอื่นมีความสุขม ากเกินไป อาจกล ายเป็นการแบกโลกทั้งใบไว้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัว

4.แหวนหม ายเลข 4

ถ้าคุณชอบแหวนหม ายเลข 4 แปลว่า คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง ทั้งการกระทำ คำพูด

และอินเนอร์ของคุณล้วนบ่งบอกออกม าว่าคุณเก่งกล้ าส าม าร ถแค่ไหน ระวังนิดนึงว่าการวางฟอร์ม

สร้ างกำแพงระหว่างตัวคุณกับคนอื่นๆ ม ากเกินไป อาจเป็นต้นเห ตุให้คุณทิฐิสูง

คนอื่นอาจมองว่าคุณดูคนละชั้นจนไม่กล้ าเข้าใกล้ แต่คนใกล้ชิดรู้ดีว่าคุณ Nice และให้กำลังใจคนอื่นๆ ได้ดีเยี่ยมทีเดียว

5.แหวนหม ายเลข 5

ถ้าคุณชอบแหวนหม ายเลข 5 แปลว่า คุณเป็นคนที่รักอิสระ รักการผจญภั ย รักการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ

บุคลิกออกจะดูห้าวๆ ลุยๆ พร้อมบวกทุ กเมื่อ อย่ าให้เปลือกมั่นๆ ก๋ากั่นหลอกเอาได้ คุณก็รู้ดีนี่ว่า

อินเนอร์ที่แท้จริงของคุณคือแข็งนอกอ่อนในต่างหาก คุณอาจดูมีเห ตุผล ดูพร้อมดีลกับทุ กสิ่งที่เข้าม าในชีวิ ต

แต่เอาเข้าจริงๆ เรื่องขี้ปะติ๋วบางเรื่องกลับทำให้คุณเจ็ บจนจุกไปหล ายวันได้เหมือนกัน

6.แหวนหม ายเลข 6

ถ้าคุณชอบแหวนหม ายเลข 6 แปลว่า คุณเป็นคนตรงร าวกับไม้บรรทัด การกระทำ คำพูด

รวมถึงแอดติจูดของคุณล้วนบ่งบอกว่าคติในการใช้ชีวิ ตของคุณคือ ‘ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน’

เห็นคุณรักความยุติธร รมยิ่ งชีพจนไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหมแบบนี้ อินเนอร์ลับๆ ของคุณกลับตรงกันข้ าม ใจบาง

แคร์คนอื่นเอาม ากๆ เป็นเห ตุผลว่าทำไมคุณถึงชอบหาเวย์แฟร์ๆ ที่ทำให้ทุ กฝ่ายแฮปปี้กันหมดนั่นเอง

ขอบคุณข้อมูล undubzapp