3ร าศี มี โช คล าภ ไม่คาดฝัน

3 ร าศี ด วงดีเรื่องโช คล าภ มีโอกาสได้ล าภไม่ค าดฝันตั้งแต่ต้นเดือน พร้อมแนะเลขเด็ดนำโช ค

วันแห่งความหวัง หล ายคนลุ้นอย ากจะเป็นเศรษฐีป้ายแดงคนต่อไป

“หมอไก่ พ.พาทินี” จะม าเช็ กดว งเรื่องโช คล าภแบบเนื้อๆ เน้นๆ

ม าดูกันเป็นร าศีของคุณไหม มีโอกาสได้ล าภร าชรถม าเกย

อันดั บ 3 ร าศีตุล (17 ต.ค. – 15 พ.ย.)

ถือว่าเป็นร าศีที่ดว งดีเรื่องก ารเงิ นมา กพอสมควร ห ากหวังเงิ นก้อนเล็ก

อันนี้จะมีโอก าสได้สมใจ แต่ถ้าหวังเงิ นก้อนใหญ่ ก็มีโอก าสได้เช่นกัน แต่ต้องใช้เวล าสักนิดนึง

ส่วนเรื่องของโช คล าภนั้น ชาวร าศีตุลมีโอกาสได้กับเขาเหมือนกัน

แม้ว่าจะไม่ม าก แต่ก็ทำให้จิตใจกระชุ่มกระชวยพอสมควร

อันดั บ 2 ร าศีกรกฎ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

เป็นร าศีที่ดว งดี เนื่องจ ากด าวอ าทิตย์ซึ่งเป็นด าวเจ้าเรือนกดุมภะย้า ยม าทับดว งชะต า

แบบนี้เขาเรียกว่าเงิ นทับตัว ก็จะมีโอกาสทางการเงิ นเข้าม า

เรื่องร ายได้ไม่น่าเป็นห่วงเพร าะจะมีเงิ นมีทองเข้ากระเป๋าเรื่อยๆ

แม้ไม่ใช่เงิ นก้อนใหญ่แต่ก็อุ่นใจเพร าะมีเงิ นติดกระเป๋าตลอด

ส่วนเรื่องโช คล าภนั้นมีโอก าสมา ก มีโอก าสได้ล าภเพร าะก ารทำบุญ

การ ภาวน ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากไหว้พระไหว้เจ้าเยอะๆ ทำบุญม ามาก

ก็มีโอกาสสมหวังเรื่องโช คล าภอยู่นะคะ

อันดั บ 1 ร าศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)


ดว งเรื่องเงิ นๆ ทองๆ ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมาก

ห ากที่ผ่านม ามีปัญหาก็จะมีความร าบรื่นมากขึ้นแถมดว งยังมีโอกาสได้เงิ นจ ากช่องทางใหม่ๆ อาชีพใหม่

รวมถึงเรื่องโช คล าภ ชาวร าศีเมษมีโอก าสได้โช คล าภ ได้เงิ นแบบไม่คาดคิด อยู่ดีๆ

ก็ได้มาแบบไม่ตั้งใจแต่ดว งยังมีเกณฑ์กระเป๋าเงิ นรั่ว ทางที่ดีควรว างแผนการเงิ นให้ดีจะดีที่สุด

หมอไก่แนะตัวเลขโดดเด่นทางโหร าศาสตร์

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม จะมีตัวเลขที่มีความโดดเด่นในแง่ของวิชาโหร าศาสตร์

อยู่ 5 ตัว ได้แก่ 1 3 4 5 8 ถือว่าเป็นเลขนำโช คนำชัย ใช้แล้วโช คดี มีโช คล าภเข้ามานะคะ

ติดตามได้ที่ร ายการ “ตะลอนข่าว” เกาะติดข่าวทุกสารทิศทั่วไทย

กับ 3 พิธีกรอารมณ์ดี สดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวล า 08.30 น.

และวันเสาร์-อาทิตย์ เวล า 11.30 น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32.

แหล่งข่าว thairath