อาจารย์โอเล่ ทำน ายประเทศไทย

หลังจากนี้เป็นต้นไป สิงหาคม น่ากลัวที่สุด คนจะต า ย เยอะ ต้องระวังตัว จะมีแต่ความสูญเ สี ย

ช่วง กันยายน ใบไม้ร่วง คือจะสู ญ เสี ย หนัก

ช่วง เดือนตุลาคม ยืนพื้น เริ่มนิ่ง เริ่มเอาอยู่ พฤศจิกายนจะมีการเปลี่ยนแปลง

ราศีที่แข็งที่สุดในช่วงเวลานี้ CV19
1.ร าศีมีน
2.ร าศี กุมภ์
3.ร าศีเมถุน
3ร าศีนี้ดำเนินได้ไปอย่างปกติแต่ก็มีทุรักทุเร ก็เอาตัวรอดได้

อาจารย์แนะนำ สวดมนต์ชินบัญชร ทุกร าศี ชีวิตจะดีขึ้น

ชมคลิป