พ่อปู่แนะ 3 วันเกิด ทำตามแล้วเส้นทางแห่งความร่ำรวย

คนที่เกิ ด “วันศุกร์ ” ทำจิตให้เป็นกุศลก่อนแล้วจะรวย พ่อปู่เห็นชัด สำหรับคนเกิดวันศุกร์ ดวงของคุณจะราบรื่น คิดสิ่งใด ก็สมปราถนา แต่ต้องแก้ให้ถูกจุด คือ หมั่นทำบุญ ทำทาน หมั่นทำจิตให้เป็นกุศล แล้วคุณจะรวยได้เลย ไม่มีกำแพงมาปิดกลั้น ใครเชื่อก็ทำตาม มีคนทำได้หลายคนแล้ว แต่ต้องทำไม่หวังผลจริงๆ นะ รักษาจิตใจให้ดี เป็นผู้ให้เสียก่อน แล้วความดีจะส่งผลเอง

คนที่เกิ ด “วันพุธ” กลางวัน ชะตาฟ้าลิขิตให้ร่ำรวย จากการค้าขาย ด ว งของคุณ ถ้าอยากรุ่งเรืองจริงๆ นะ พ่อปู่ท่านบอกว่า ให้ทำมาค้าขายซะ จะดีที่สุด ตอนนี้ไม่ว่าจะทำงานด้านไหนอยู่ จงหาโอกาสที่จะเรียนรู้ศึกษาวิธีการขายให้ได้ เพราะ เทวดาจะส่งเสริม บุญเก่าจะหนุนนำ เป็นอาชีพที่เหมาะสมกับคุณตอนนี้

คนที่เกิ ด “วันเสาร์” มีโชคจาก Connection ด ว งของคุณนะจากที่พ่อปู่ท่านเห็นคือจะได้โชคได้ลาภได้เงินทองได้ความสำเร็จจากคนใกล้ตัวเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จคบหาคนที่เป็นบัณฑิต จาก Connection เป็นส่วนใหญ่ เป็นส่วนใหญ่ ดวงของคุณต้องพึ่งพาคนอื่นแต่วิธีพึ่งพาที่ฉลาดก็คือ ไม่ใช่รอคอยเขาแต่เรียนรู้จากเขาแล้วการเงินการงานความร่ำรวยจะเข้าหาคุณเอง