3ร าศี เหนื่ อยหน่อยนะ แต่จะร วยมาก

3ร าศี เหนื่ อยหน่อยนะ แต่จะร วยมาก

ร าศีกุมภ์

เด่นเ รื่ อ งการงาน การลงทุน จากปีที่แล้วต่อเนื่องมา ทำเ งิ น ทำร ายได้ กำไรเยอะขึ้น

มีความมั่นคงในชีวิตขึ้น สวัสดิการชีวิตเยอะขึ้น ได้เริ่มธุรกิจใ หม่แน่นอน

ในปี 64 ต้องลุย ขยัน ตั้งใจทำให้ดีจะสำเร็ จในปี 64 ความรัก ครอบครัว จะเป็น

ไปตามที่ต้องการ ไ ม่หวื อหวา แต่ทำงาน ทำธุรกิจกับคนรักจะดีมาก

คนโสดเจอคู่จากเ รื่ อ งของงาน

ร าศีตุลย์

เด่นเ รื่ อ งร ว ยขึ้นเยอะมาก หยิบจับอะไรก็เป็นเ งิ นเป็นทอง

ลงทุนอะไรมีกำไร ได้ขยับข ย า ยสิ่งที่ทำอยู่ จะเปลี่ยนตัวเองแบบจับพลัดจับผลู การเ งิ นดีขึ้น แต่

ต้องเหนื่ อย ต้องลุย ช่วงเดือน มี.ค. เม.ย. พ.ค. เ งิ นเข้ามาดี ยิ่ง ต.ค. พ.ย. ปลายปี

ยิ่งรับทรัพย์เยอะเลย การงานก็ดีขึ้น เ รื่ อ งความรัก มีเสน่ห์ คนมีคู่ร ะ วั งจะเจอรักซ้อน

เ รื่ อ งงานหรืออะไรเข้ามาจะมีความเสน่หามาด้วย เ รื่ อ งสุขภาพร ะ วั งเบาหวานความดัน ไขมัน คอเลสเตอรอล

ร าศีเมษ

ร าศีแห่งการสร้างครอบครัว ได้ขยับข ย า ยครอบครัว ความสุขลดลง ความรัก ให้

ใจเย็น รอไปปล ายปี64 ก่อน ความรักมีเ รื่ อ งต้องเปลี่ยนแปลงอีก ต้องอดทน

ระ วั งเจอรักที่เขาบอกเร าไ ม่หมด แอบซ่ อน รักซ้ อนไว้ รักมีปัญหาแล้วโยงเ รื่ อ งงานไปด้วย

ร ะ วั งโซเชียล จะทำให้เจอรักแบบไ ม่ตั้งตัว สุขภาพร ะ วั งก ร ะ ดู ก หัวเข่ า