อ.พรห มญาณ ทำนา ยวันที่สงบ

ทำโซเชียลแห่แชร์ความแม่นเตื อนช่วงโ ควิ ดระบ าดหนักและเรื่อง วั คซี นก็ทำนายได้ตรงกับอนาคต อ.พรหมญาณ หลังเคยทำนายทายทักว่า โค วิ ด จะกลับมาระบ าดหนักช่วง เม.ย. 64 จนเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลแห่แชร์กันมาแล้ว ล่าสุด อ.พรหมญาณ ทำนายโค วิ ด ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 สถานการณ์จะเป็นยังไง

โดยเปิดได้ไพ่พระแม่อุมา หนุมาน พระพิฆเนศทรงหนู ไพ่ 3 ใบดีหมด ทำนายว่า เดือน มิ.ย. กระแสทะเลาะเบาะแว้งเรื่อง วั คซี น และการระบ าดจะเริ่มลดลง
หยิบไพ่อีก3ใบ พระเพลิง พระพาย เทพพระพุธ กระแสรุมด่าหยาบคายเรื่อง วั คซี นรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในสื่อและคุณหมอ ไม่พอใจระบบบริหารจัดการ มีการขุดคุ้ยต่างๆ

ส่วนเดือน ก.ค. หยิบไพ่ขึ้นมาแล้ว ทำนายว่า วงการแพทย์จะควบคุมการรักษ าได้ดี การบริหารจัดการราบรื่นขึ้นทั้งประเทศ แต่จะมีการรื้อฟื้นคนที่เสี ยชีวิ ตหรือได้รับผลจาก วั คซี น จากความผิ ดพลาดของหน่วยงานหรือ วั คซี นเห็นผลไม่ดี จะเห็นผลการรักษ าที่ผิ ดพลาด จะเห็นคนท ะเล าะเบ าะแว้งกัน

อ.พรหมญาณ มั่นใจว่า เดือน ต.ค. 64 นี้ โค วิ ดจะสงบ 100 เปอร์เซ็นต์ การทำนายเรายึดหลักเหตุผลด้วย หากย้อนไป เมื่อ ธ.ค.63 ได้ทำนายไปแล้วว่า เม.ย. 64 จะเกิดระบ าดใหญ่ทั่วประเทศไปแล้วก็ตรง ตอนนี้เป็นอดีตไปแล้ว

ทายอนาคตระยะสั้น ว่า พ.ค. มิ.ย. จะมีการผลิต วั คซี น ตอนนั้นคนไม่เชื่ อ เพราะเมื่อปลายปียังไม่มีอะไร ปัจจุบันฐานการผลิตแอสตร้าเซนเนก้าก็มาผลิตในเมืองไทย แม้จะไม่ใช่ วั คซี นเมืองไทยก็ตาม และของไทยยังมีอีกหลายตัว ถ้าเจอ วั คซี นที่รักษ าได้แบบ 100 เปอร์เซ็นต์เชื่อว่าคำทำนาย ต.ค. ของผมจะเป็นจริง

คลิป

ขอบคุณที่มา คลิปรายการแฉ