จากวัดอินทาราม แก่ผู้ที่ตองการ

ดร.พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ หรือ หลวงพ่อแดงนันทิโย เจ้าอาวาสวัดอินทาราม นำคณะสงฆ์จัดพิ ธีพุทธาภิเษก กระชายขาว ฟ้าทะลายโจรสด และแบบแคปซูล ภายในวิหารหลวงพ่อโต ซำปอกง อายุกว่า 300 ปี เตรียมนำไปแจกจ่าย ประชาชนที่ป่ วยติ ดเชื้ อไ ว รั สโควิด 19 เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศล และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ป่ วย

ฟ้าทะลายโจร

หลวงพ่อแดง นำคณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ โขลกใบฟ้าทะลายโจรเป็นปฐมฤกษ์ และบรรจุผงฟ้าทลายโจ รลงแคปซูล แพ็กใส่ถุงละ 50 เม็ด ส่งไปรษณีย์ ให้กับผู้ย ากไ ร้ที่ติ ดเชื้ อโ ค วิ ด ซึ่งติดต่อขอมาทางเพจเฟซบุ๊ก พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ โดยรับประทาน มื้อละ 3 เม็ด วันละ 3 มื้อรวม 5 วัน

หลวงพ่อแดง กล่าวว่า จากสถานการณ์ แพ ร่ ระบ า ดของโ ค วิ ด -1 9 ทำให้ประชาชน ได้รับความเดือดร้อน วัดอินทารามจึงขอมีส่วนร่วมช่ วยเหลือ ประชาชน นอกจากนี้ วัดอินทาราม ยังปลูกฟ้าทะลายโจร และกระชายขาว กว่า 2,000 ต้น และขย ายพันธุ์เพิ่มจากการประกาศ แจกฟ้าทะลายโจร ทำให้มีผู้ป่ ว ยทั่วประเทศหลั่งไหลกันเข้ามาขอฟ้าทะลายโจร ไปกิน จึงตั้งเป้าแจกจ่าย 100,000 แคปซูล และยังแจกพันธุ์ ฟ้าทะลายโจร บ้านละ 5 ต้น

ฟ้าทะลายโจร

ที่ผ่านมาทางวัด ได้จัดทำโครงการต่าง ต่าง มากมาย เช่น โครงการ ธนาคารแพมเพิส, โรงทานเดลิเวอรี่ นอกจากนี้ยังจัดซื้อวัคซีนชิโนฟาร์ม ฉีดให้กับคณะสงฆ์ ญาติโยมและผู้สูงอายุ ในพื้ นที่ด้วย. – สำนักข่าวไทย