ด ว ง 6ร าศี ปังสุด จังหวะคนจะร ว ย การงานก้าวหน้ า

เปิ ดด ว ง 6 ราศี ปังสุด จังหวะคนจะร ว ย การงานก้าวหน้ า

เปิ ดกลุ่มด ว งชะตาเกณฑ์ดี 6 ราศี โดยช่วงนี้จะเป็นจังหวะเ งิ นจังหวะทอง ได้แก่ ร าศีกุมภ์ ร าศีเมษ ร าศีสิงห์ ร าศีตุลย์ ร าศีพิจิก และร าศีมังกร

ร าศีกุมภ์ ต้องบอกว่าด ว งชะตานั้นมีดาวพฤหัสโคจรเข้าทับด ว งชะตา เพ ร าะฉะนั้ นเป็นราศีที่โดดเด่นดูดี

ร าศีเมษ มีดาวพฤหัสเป็นลาภะ ก็โดดเด่นดูดี

ร าศีสิงห์ มีดาวพฤหัสเข้าเล็ง ด ว งชะตาก็อยู่ในเก ณ ฑ์ที่ใช้ได้เลยทีเดียวครับ

ร าศีตุลย์ ในช่วงนี้ดาวพฤหัสนั้น ตรีโกณถึงด้วย และยังมีอิทธิพลของดาวอาทิตย์ และดาวศุกร์ รวมถึง มีดาวเกตุด้วย เ พ ร าะฉะนั้ น ด ว งชะตา มีเกณฑ์ที่จะโชคดีมีโชค

ร าศีพิจิก มีดาวพฤหัสเป็นสี่ ด ว งชะตาเลยเด่นในช่วงนี้

ร าศีมังกร มีดาวพฤหัสอยู่ในเรือนการเ งิ น

สถานก ารณ์โดยรวมของทั้ง 6 ราศี

ทั้ง 6 ร าศี เป็นจังหวะที่บุญมาฟ้าเ ปิด เนื่องจากดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในมุมที่ดี เพ ร าะฉะนั้ นช่วงนี้จะมีเ รื่ อ งที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่

อะไรก็แล้วแต่เข้ามาแล้วคุณจะสำเร็จ โปรเจกต์งานต่างที่เข้ามานั้น มีโอกาสได้เ งิ นได้ทอง ประสบความสำเร็จในเกณฑ์ที่ดีมาก

เ รื่ อ งการเ งิ น ช่วงนี้เ งิ นจะมาจาก คนรอบข้างชักชวน ชักนำมาให้ รวมถึงจะได้เ งิ นเก่า

ที่พล าดหวังผิ ดหวั งไปแล้ว จะมีเกณฑ์ได้กลับมา รวมถึงช่วงนี้ถ้าเป็นนายหน้ าเกี่ยวกับการด้านการ มีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยจะยิ่งไปได้ดีเลย

เ รื่ อ งความสำเร็จ อยู่ในเกณฑ์ดี มีโอกาสก้าวหน้า ก้าวไกล

แต่ต้องระมัดร ะวั งเ รื่ อ งการใช้จ่ายที่มาก

มีเกณฑ์เ รื่ อ งโชคลาภ จากเ ล ขเก่าที่ไ ม่เคยถูก มีโอกาสถูกในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม

เ รื่ อ งเพื่อนฝูง ระยะนี้ค ว ร งดเว้นการเจอเพื่อนฝูงเพราะโควิ ด

และมีเ รื่ อ งเกี่ยวกับการจะถูกเพื่อนฝูงหยิบยืมเ งิ น ขอความช่วยเหลือ

หรือช่วยเหลือแล้วไม่ได้อะไรกลับมา ต้องระมัดร ะวั ง