3 ราศี มีเก ณ ฑ์ได้รั บ เงิ นก้อ นโต จนคนรอบข้างต้อง อิ จ ฉา

3 ราศี มีเก ณ ฑ์ได้รั บ เงิ นก้อ นโต จนคนรอบข้างต้อง อิ จ ฉา

ราศีพฤษภ

แม้คุณอยู่ในช่วง มีความสุข อาจมีทุ ก ข์ใจบ้างเล็กน้อย ไม่มากจนเกินไป หากคุณอายุไม่ถึง 30 ปีชีวิ ตคุณ ในช่วงนี้อาจมีเ รื่ อ งเ งิ นเป็นหลัก เป็นทุ ก ข์ ถนัด แต่ไม่ช้าไม่นานจะมีโช ค ลาภลอยมา ให้รีบคว้าเอาไว้ และคุณจะมีสิ่งที่น่าภูมิใจ เป็นของตัวเอง บ้าน รถ สิ่งเหล่านี้รอคุณอยู่หากคุณอายุเลย 30 ปีขึ้นไปจนถึงช่วงอายุ 60 ชีวิ ตคุณอาจขัดสน ในช่วง 30 ถึง 40ปี มีน้อยใช้น้อย

ราศีสิงห์

หากคุณรู้สึกเ หนื่อ ย จงมองคนที่ไม่มี ช่วงชีวิ ตคุณนั้ น อาจต้องเดินทางบ่อย ไม่ใช่ไม่ดีนะ ดีมาก มาก เลยจะบอกให้แต่คุณ ต้องแบ่งแยกเวลาให้ถูกต้อง นั่ นเอง อย่าลืมที่จะหาเ งิ นเพื่อ มาใช้ในอนาคตด้วยคุณเป็นพวกหยิ่ ง มักทำอะไรไปแบบไม่ค่อยสนใจ ความรู้สึกผู้อื่นเท่าไหร่ แต่ก็ไม่ใช่กับทุกคนช่วงเดือนธันวาคม จะเป็นช่วงเ งิ นทองไหลมาเทมา ให้ท่านรีบกอบโกย เอาไว้ช่วงอายุก่อน 30 นั้ น คุณดูเหมือนสุขสบาย แต่ลึก ลึก ไม่ใช่ขนาด นั้ น การเ งิ นก็ดีแต่ยังพย า ย า มไม่มากพอ ทั้งที่คุณสามารถ ทำได้มากกว่านี้ เป็นเท่า เท่าตัว หากขยันหา เ งิ นทอง บ้านรถจะมาในอีกไม่ช้า

ราศีเมษ

คุณอยู่ในช่วงที่ทำงานหนักเห น็ดเหนื่ อ ย กับสิ่งรอบกาย ทั้งเ รื่ อ งงาน เ รื่ อ งเพื่อน หากคุณอายุไม่ถึง 30 ปีช่วงนี้ เป็นช่วงที่คุณกำลังกอบโกยเ งิ นทอง คุณเป็น คนมีเซ้ นต์ในเ รื่ อ งการหาเ งิ น