3 ร าศี ชะตากำลั งข าขึ้ นโกยเงิ นใหญ่ 

 3 ราศี โกยเงิ นใหญ่  ดว งชะตากำลังขาขึ้น

รับโชคใหญ่ ราศีสิงห์

หากคุณรู้สึกเ หนื่อ ย จงมองคนที่ไม่มี ช่วงชีวิตคุณนั้น อาจต้องเดินทางบ่อย ไม่ใช่ไม่ดีนะ ดีมาก ๆ เลยจะบอกให้แต่คุณ ต้องแบ่งแยกเวลาให้ถูกต้อง นั้นเอง อย่าลืมที่จะหาเ งิ นเพื่อ มาใช้ในอนาคตด้วยคุณเป็นพวกหยิ่ ง มักทำอะไรไปแบบไม่ค่อยสนใจ ความรู้สึกผู้อื่นเท่าไหร่ แต่ก็ไม่ใช่กับทุกคนช่วงเดือนธันวาคม จะเป็นช่วงเ งิ นทองไหลมาเทมา ให้ท่านรีบกอบโกยเอาไว้ช่วงอายุก่อน 30 นั้ น คุณดูเหมือนสุขสบาย แต่ลึก ๆ ไม่ใช่ขนาด นั้ น การเ งิ นก็ดีแต่ยังพย า ย า มไม่มากพอ ทั้งที่คุณสามารถ ทำได้มากกว่านี้เป็นเท่า ๆ ตัวหากขยันหา เ งิ นทอง บ้านรถจะมาในอีกไม่ช้า

 

รับโชคใหญ่ราศีมังกร

แม้คุณอยู่ในช่วง มีความสุข อาจมีทุกข์ใจบ้างเล็กน้อย ไม่มากจนเกินไป หากคุณอายุไม่ถึง 30 ปีชีวิตคุณ ในช่วงนี้อาจมีเ รื่ อ งเ งิ นเป็นหลัก เป็นทุ ก ข์ ถนัด แต่ไม่ช้าไม่นานและในเดือนธันวาคมนี้ จะมีโชคลาภลอยมา ให้รีบคว้าเอาไว้ และคุณจะมีสิ่งที่น่าภูมิใจ เป็นของตัวเอง บ้าน รถ สิ่งเหล่านี้รอคุณอยู่หากคุณอายุเลย 30 ปีขึ้นไปจนถึงช่วงอายุ 60 ชีวิตคุณอาจขัดสน ในช่วง 30 ถึง 40ปี มีน้อยใช้น้อย

รับโชคใหญ่ ราศีเมษ

คุณอยู่ในช่วงที่ทำงานหนักเห น็ดเหนื่ อ ย กับสิ่งรอบกาย ทั้งเ รื่ อ งงาน เ รื่ อ งเพื่อน หากคุณอายุไม่ถึง 30 ปีช่วงนี้ เป็นช่วงที่คุณกำลังกอบโกยเ งิ นทอง คุณเป็น คนมีเซ้ นต์ในเ รื่ อ งการหาเ งิ นการเลือกเพื่อน ถ้าหากคนไหนไม่ดีคุณเป็นคนที่ส ามารถตั ดเขาออกจากวงโคจรคุณไปได้อย่าง ง่ายดายหลังอายุ 30 ปี ชีวิ ตเป็นสุข ผ่อนบ้านสำเร็จ มีกิจการหลายอย่าง