ร าศี ที่มีด ว งดี  รับ ทรั พย์ล า ภลอย เ งิ นก้อน

ร าศี ที่มีด ว งดี  รับ ทรั พย์ล า ภลอย เ งิ นก้อน

ราศีกุมภ์

เป็นราศีที่อภิมหาโชคดี มีความเจริญรุ่งเรืองสุด ถือว่าเป็นราศีที่ดูมี อนาคตมากโดยเฉพาะเ รื่ อ งงาน ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานประจำก็ดี ด วงพุ่ง แถมเบื้องหลังมีเจ้านาย และเพื่อนสนับสนุนอยู่ คนที่ดูไม่ค่อยเป็นมิตร ก็จะกลับมาเป็นมิตร หากจะให้ดีสุด ควรหมั่นไหว้พระสวดม น ต์ ถวายน้ำและพวงมาลัย อย่างน้อย 3 วันพระติดต่อกัน จะทำให้ ชี วิ ตดีขึ้น

ราศีเมถุน

ด ว งมาแล้ว สำหรับชาวราศีเมถุนที่ผ่านมา ถ้าท้อแ ท้ก็ขอให้ลืม ไปบ้าง เพราะความสำเร็จค่อย มาแล้วทีละเ รื่ อ ง เ รื่ อ งการงาน เรียกได้ว่าดีขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะทำงานแ บ บไหน ก็ดีทั้งหมดแถมเ รื่ อ งของผู้ใหญ่ก็ดีมาก จะมีผู้ใหญ่ เจ้านาย รวมถึงเพื่อนร่วมงาน (บางคน) ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ถ้าจะให้ดี ควรเอาต้นไม้เล็ก วางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของโต๊ะทำงาน จะรุ่งหนักมา

ราศีธนู

สำหรับชาวราศีธนูช่วงนี้ด ว งชะตาโดดเด่น ในหลายเ รื่ อ ง แต่เ รื่ อ งที่เด่นที่สุดหนีไม่พ้นเ รื่ อ งผู้ใหญ่อุปถัมภ์ไม่ว่าจะทำอะไ ร จะมีคนช่วยเหลือ จึงทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแบบง่าย ช่วงนี้ด ว งดี เหมือนแต้มบุญทำงาน แต่ถ้าจะให้ดี ควรหาโอกาสไปทำบุญเพิ่ม โดยเฉพาะเ รื่ อ งการศึกษา