6 ปีนั ก ษั ต ร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้ม การเ งิ นดีขึ้นสุดขีด

ดวงชะตาของเรานั้น บางทีก็ขึ้นอยู่ดวงดาว ปีเกิด หรือโหราศาสตร์ ซึ่งตอนนี้ 4 ปีเกิด จะโชคดีมีชัย เคราะห์ร้ายผ่านไปในเร็ววัน ยินดีด้วยนะ 

ทำงาน ค้าขายเจริญ กิจการรุ่ง  อั น ดั บที่ 4 ปีมะเมีย

ปีมะเมีย 2-3 ปีที่ผ่านมาดูเ ห มื อ นว่าอั น ดั บชะต าจะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไร ทำอะไรไปแล้วก็จะเ ห มื อ นจะคว้าน้ำเหลว มีแต่ภาระห นี้สินที่ไม่ต้องบรรย ายม า ก แต่ทว่าอั น ดั บของคุณจะเริ่มเ ป ลี่ ย นไปจนได้มาอยู่  เตรียมพบกับข่าวดีในเร็ววัน ภายในสิ้นปีจะมีเงินก้อนเข้ามาให้แบ่งเบาภาระหนี้สินได้ทั้งหมด หรือหากไม่มีหนี้ ก็จะสามารถนำเงินไปต่อยอดลงทุน ทำมาค้าขาย ซื้อบ้าน ซื้อรถได้เลย 

คุณจะประสบค ว ามสำเร็จ การค้า การขาย กิจการราบรื่นดีมากๆ ทุกอย่ างเ ป็ นไปได้ส ว ย อ่า นแล้วดี โชคเข้าข้าง ขอให้แ ช ร์เก็บอั น ดั บนี้ไว้ จงพบกับค ว ามสุข ค ว ามรุ่งเรืองใ นชีวิตเทอญ สาธุ ๆ เ ป็ นจริงเถิด

หมดนี้ หมดสิน มีเงินเก็บเยอะขึ้น  อั น ดั บที่ 3 ปีกุน 

แต่บัดดนี้ไป หลายเรื่องจะดีขึ้นตามลำดับๆๆ คนไข้ คนเจ็บ หากมีใครครอบครัว ก็จะหายดี มีเกณฑ์จะปลดหนี้ปลดสินผ่อนคลายความกังวลได้ภายในต้นปี 2564 แต่ไม่ใช่จากดวงจากโชค หากจากความขยัน และความเพียรของคุณ  มีโอกาสจะเจอกับผู้ใหญ่ใจดี ที่ให้สิ่งของมงคล

ให้ความดี ความงาม ที่ทำให้คุณนั้นผ่านพ้น ความทุกข์ได้  เงินเก็บจะเริ่มสะสมทีละน้อย ตั้งแต่หลักแสน จนถึงหลักล้าน 

ความดีส่งผลดี อั น ดั บที่ 2 ปีขาล 

ช่วงที่ผ่านมานั้นคนเกิดปีขาลมักไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่ทั้งเรื่องของหน้าที่การงานและเรื่องของสุขภาพเจ็บไข้บ้างเล็กน้อยรบกวนสมาธิและการใช้ชีวิตตลอดเวลา  แต่ช่วงเวลาแห่งความยากลำ บา กนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว บัดนี้ดวงของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นฟ้าเปิดทางสว่างให้ถึงเวลาหันหลังให้กลับด้านมืดจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเป็นลำดับ คนโสดจะมีคู่ คนที่มีปัญหาการเงินจะเริ่มคลี่คลาย ส่วนคนที่ลุ้นโชคลุ้นรางวัลใหญ่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเคยทำความดีเคยทำบุญทำทานอะไรมาบ้างถ้าสั่งสมมามาก

ก็จะได้มากเส้นทาง ขอให้ประคองความดีไว้ในช่วงนี้แล้วความดีจะส่งผลให้ชีวิตเราดีในระยะยาวตามไปด้วย  ถึงขั้นลำบากมากเลย ในช่วงเวลาที่ผ่านมา อดมื้อ กินมื้อ มีเงินก็ต้องใช้ไปกับการช่วยเหลือคนอื่น ค่าเทอมลูก ค่ารักษาพยาบาลคนใกล้ชิด ทำให้ชาวปีกุน นี้ทุกข์หนัก 

คนจริง ทำอะไรก็สำเร็จ อั น ดั บที่ 1 ปีระกา

ค นที่เกิดปีนักษัตรระกา ปีนี้แม้จะเ ป็ นช่วงขาลง มีรายจ่ายม า กกว่ารายรับ และยังเจอปัญหาอุปสรรคประทุเข้ามาแบบหลายทาง แต่เลิกน้อยใ จคิดม า กไดด้แล้วมันกำลังจะผ่านพ้นไป

ภาระห นี้สินของคุณจะ หมดไปใ นช่วงไม่เ กิ นสิ้นปีนี้ ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็จะหมดไปใ นสิ้นเดือนนี้ ถ้าอย ากมีรายได้เพิ่มม า กขึ้น ค ว รต้องลงทุนร่วมธุรกิจหรือมีกิจก า รเ ป็ นของตัวเองบ้าง ลงแรงสักหน่อย บอ กเลยว่าเ ป็ นเดือนของ คุณจริง ๆ ทำอะไรก็จะเริ่มประสบค ว ามสำเร็จอย่ างราบรื่นได้แน่นอน

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก chonburipost