การเงินปัง  3 วันเ กิ ด การเ งิ นมีเกณฑ์ จับ เ งิ นก้ อ น

การเงินปัง  3 วันเ กิ ด การเ งิ นมีเกณฑ์ จับ เ งิ นก้ อ น

การเ งิ นหมุนคล่องในยุคที่เศรษฐกิจตกสะเก็ดแบ บนี้ ก็ถือว่าดีมาก มาดูกันว่าสำหรับ 3 วันเ กิ ดที่การเ งิ นหมุนคล่องและได้รับการช่วยเหลือจะมีวันเ กิ ดใดบ้าง และจะเ กิ ดขึ้นจากเหตุปัจจัยอะไร ส่งผลดีอย่างไร

สำหรับท่านที่เ กิ ดในวันพุธกลางคืน

มีญาติช่วยเหลือเ รื่ อ งการแนะนำช่องทางด้านการทำงานหรือขย ายสาขา ทำให้มีโอกาสที่ขย ายสาขาหรือเพิ่มเติมในส่วนของงานใหม่ได้เป็นอย่างดี ทำให้การเ งิ นเยอะขึ้น

สำหรับท่านที่เ กิ ดในวันจันทร์

มีเพื่อนสมัยเรียนช่วยเหลือเ รื่ อ งหาเ งิ นทุนหรือหุ้นส่วนเข้ามาคุยเ รื่ อ งธุรกิจ ทำให้ธุรกิจโตขึ้นมากและเ งิ นโดยรวมก็เพิ่มขึ้นมาก ทำให้เ งิ นเยอะขึ้นและมั่นคงขึ้น

สำหรับท่านที่เ กิ ดในวันศุกร์

มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เคยติดต่อ ลูกค้าเก่าหรือหน่วยงานที่ประทับใจในการทำงานของเรานึกถึงและเข้ามาช่วยเหลือ ทำให้การงานเติบโตกว่าที่คิดและที่สำคัญอุปสรรคที่แก้ไม่ได้จะแก้ไขได้อย่างดี

ที่มา thairath