มีโชคเข้ามาไม่เว้นวัน 4 เดือนเกิ ด ชีวิตเจริญก้าวหน้าไปถึง 6 4

มีโชคเข้ามาไม่เว้นวัน 4 เดือนเกิ ด ชีวิตเจริญก้าวหน้าไปถึง 6 4

ท่านทีเกิ ดร า ศีกุมภ์

ด ว ง ชะตาปี 62 ที่ผ่านมา ไ ม่ ค่อยสู้ดี เจอเรื่ องหนักๆจน ใจท้อ หมดกำลังใจสู้ชีวิต แต่มาปี 2563 นี๊ ทุ กอย่าง กำลังจะเดินไป ในทิสทางที่ดีขึ้น ด วง ค่อยๆขยับใกล้เข้าหาความสำเร็จ ด ว งชะตาท่านจะได้ลาภลอย อย่างไม่คาดฝัน ความฝันเกี่ยวกับงูใหญ่ หรือพญานาคจะให้โชคใหญ่ จะได้ถอยรถป้ายแดงกลางปีแนะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อย เกิ ดร า ศีกุมภ์เหมือนเพื่อนๆหลายๆคนแต่กลับ ด ว ง ไ ม่ ดีอย่างใครเขา แนะนำให้หมั่นใส่บาตรช่วงเช้าใน วันพุธให้บ่อย

เพื่อสะสมบุญบารมี ให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่งๆขึ้น

ท่านทีเกิ ดร า ศีพิจิก

ในปี 62 หัวใจหว้าวุ่ นทั้งปี เรื่ องรักๆใคร่ๆทำเอา เสี ยการ เ สียงาน เ สียเงิน เ สียทอง และหมดเวลาไปเยอะ กับเรื่ องเหล่านี๊ ทำให้ชีวิตไม่ค่อยขยับไปไหน ความก้าวหน้าก็ไม่ค่อยมี ด วง หยุดกับที่มานาน ด วง ชะตาท่านจะได้ลาภลอย อย่างไม่คาดฝัน ความฝันเกี่ยวกับญาติผู้ใหญที่ที่ เ สียไปนานแล้วจะให้โชคมีโอกาสได้จับเงินแสน ใช้หนี๊ใช้สิน และออกรถใหม่ แนะไว้สำหรับท่านที่ ทำบุญมาน้อย เกิ ดร า ศีพิจิกเหมือนเพื่อนๆหลายๆคน แต่กลับด ว ง ไ ม่ดี อย่างใครเขา

แนะนำให้ร่วมบริจาคเงินเกี่ยวกับ สถานพ ย าบาล หรือการแพทย์ เพื่อสะสมบุญบารมีให้ตัวเองให้พอกพูน ยิ่งๆขึ้น

ท่านทีเกิ ดร า ศีสิงห์

ปี 2562ที่ผ่านมา ถือว่า เป็นปีที่หนัก มากๆในเรื่ องเงินๆทองๆ ที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ อะไรที่แพลนไว้ทั้งรถ ทั้งบ้าน ก็พ ล า ดหวังไปซะหมด ความรักก็มีเรื่ องให้กระทบกระทั่งอยู่บ่อยครั้ง การงานจู่ๆคนเคยสนิทที่ทำงานก็มีเหตุให้คลางแคลงใจกัน เริ่มห่างเหินไม่สนิทใจ เหมือนแต่ก่อน แต่ในกลางปี 2563 นี๊อะไรๆกำลังจะกลับมา เหมือนเดิม เข้าที่เข้าทาง ด ว งชะตาท่าน จะได้ลาภลอยอย่างไม่คาดฝันด ว งโชคลาภจากตัวเลขจะให้โชค ความฝันเกี่ยวกับ การจับเงิน งมเงินในน้ำ

มีโอกาสได้จับเงิน ล้านเดือน สิงหาคม มีเงินปลด หนี๊สินจะได้รถใหม่ และได้ขึ้นบ้านใหม่ของตัวเอง พร้อมเดียวกันเลย แนะไว้สำหรับท่านที่ ทำบุญมาน้อย เกิ ดร า ศีสิงห์เหมือน เพื่อนๆหลายๆคน แต่กลับด วง ไม่ดีอย่างใครเขา แนะนำให้ทำบุญทำทานกับคนจะดีกับตัวท่านมากนักแล และยังช่วยสะสม บุญบารมี ให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่งๆขึ้น

ท่านทีเกิ ดร า ศีพฤษภ

ฟ้า หลังฝน ย่อมงดงามเสมอ ซึ่งในปลายปี 62 อ า จไม่ใช่ปีของคุณ แต่ในกลางปี 2563 นี๊ เอาช้างมาหยุด ก็ฉุดไม่อยู่ ด ว งชะตาพุ่งทะ ย านฟ้า เฮงๆกลางปี ด ว งชะตาท่านจะได้ ลาภลอย อย่างไม่คาดฝัน ด วง โชคลาภจาก ตัวเลข จะให้โชค ความฝันเกี่ยวกับ สิ่งของห า ย รถห า ย กระเป๋าตังค์ห า ย จะให้โชคใหญ่สังเกตุป้ายทะเบียน รถดีๆ ยิ่งรถที่หายเป็นสีแดง จะมีโอกาสสูงมากและไม่จำเป็นว่าสีรถต้องตรงกับสีรถที่เราใช้จริงๆ มีโอกาสได้จับเงินล้าน มีเงินใช้หนี๊ใช้สิน หมดภาระการเงิน มีเงินถอยรถใหม่ มีเงินดาวน์บ้านสมใจอ ย าก แนะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อย เกิ ดร า ศีพฤษภ เหมือนเพื่อนๆหลายๆคนแต่กลับ

ด ว ง ไ ม่ดีอย่างใครเขา แนะนำให้ไป ทำบุญโ ล งศ พ จะดีกับตัวท่านมากนักแล และยังช่วยสะสมบุญบารมี ให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่งๆขึ้น