2 ราศี เจอปั ญ ห า การเงิน การงาน ร ะ วั ง คนใกล้ตัว

2 ราศี เจอปั ญ ห า การเงิน การงาน ร ะ วั ง คนใกล้ตัว เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตและเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวราศีของท่านจะรุ่งหรือร่วง  ในปักษ์หลังเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 สำหรับราศีที่ต้องระวังมีปัญหาขัดแย้งและอุปสรรคในเรื่องงาน ได้แก่

อันดับที่ 2 ราศีมีน (14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

ครอบครัว ทางด้านครอบครัว จะมีความสุขสงบดี ไม่มีปัญหาอะไร รวมถึงสุขภาพก็แข็งแรงดี

 

อันดับที่ 1 ราศีกรกฎ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

ครอบครัว ทางด้านครอบครัว มีเกณฑ์การทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นพิเศษ ให้พยายามต่างคนต่างอยู่จะดีที่สุด อย่ายุ่งเรื่องของผู้อื่นก็จะไม่มีเรื่องค่ะ ทางด้านสุขภาพแข็งแรงดี