แนะนำ 5 ไม้มงคล ที่ควรปลู กติดบ้ านเสริมด วง

ดาวเรือง” แค่ชื่อก็บ่งบอกถึงความเป็นสิริมงคลแล้ว

คือ หมายถึง “ความเจริญรุ่งเรือง ” จริงๆดาวเรืองไม่ได้เป็นดอกไม้ประจำถิ่นในไทยแต่หากนำ

เข้ามาโดยชาวฝรั่งเศสที่ทำการค้ากับไทย ลักษณะเด่นคือดอกที่เหลืองสดงดงาม การปลู กก็ไม่ย าก ขึ้นง่าย ชอบแดดมาก ปลู กริมรั้วลดน้ำทุกวันก็เพียงพอ

“กระบองเพชร” ต้นนี้ควรมีติดบ้ านนิยมปลู กเอาไว้ “เสริมโช คล าภเงิ นทอง”

ยิ่งยุคสมัยนี้บอกเลยว่าเป็นที่นิยมปลู กกันอย่ างมากใเพร าะมีทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่

โดยเฉพาะขนาดเล็กนั้นมีความสวยงาม ดูแล้วน่ารัก แถมยังเลี้ยงง่ายเพร าะกระบอกเพชรเก็บน้ำไว้ได้นาน

รดน้ำอาทิตย์ละครั้งรวมถึงตัวกระบอกเพชรชอบแสงแดดมาก และดอกของมันถึงจะขึ้นย ากแต่ถ้าขึ้นแล้วรับรองสวยมาก

โป๊ยเซียน” เป็นต้นท่ทุกคนควรปลู กไว้ที่บ้ าน เพร าะมีความเชื่ อว่าต้นนี้

ถือเป็น “ตัวแทนของเทพเจ้า คอยคุ้มครองให้สงบสุขรุ่งเรือง” เลี้ยงง่ายและโตไว

เป็นไม้ประดับที่สวยงามออกดอกไม่ย ากแถมยังสีสันสดใสชอบแดดรดน้ำแตอนเช้าก็พอใครอย ากได้ความสวยงามก็ปลู กตามรั้วบ้ านได้

บ านไม่รู้โรย” ก็เป็นไม้มงคลที่เชื่ อกันว่า สื่อถึง “ความยั่งยื่นของชีวิตและความรัก”

บ่งบอกถึงความอดทน ไม่ย่อท้อ ไม่รู้โรย บ านไม่รู้โรยเป็นไม้ล้มลุกไม่สูงมาก

แต่มีดอกที่สวยงามและน่ารัก ความสูงไม่เกิน 50 เซนติเมตรเท่านั้น

นอกจากจะสามารถเป็นพืชมงคลและพืชคลุมดินแล้วยังมีสรรพคุณอีกมากมาย

นำต้นมาต้มกับน้ำเป็นย าแก้กษัย แก้ไอ แก้กรน ถอนพิษ ปัสสาวะขัด

และอีกหล ายๆอย่ างอีกมากมาย ขึ้นอยู่กับวิธีนำไปใช้ บอกเลยว่าเล็กพริกขี้หนูมากประโยช น์เพียบ

“กล้วยไม้” ต้นนี้ก็ควรปลู กเอาไว้ เพร าะมีความเชื่ อว่า “เสริมสิริมงคล เสริมด วง เสริมเสน่ห์”

ใครที่ได้ปลู กรับรอว่าจะเสริมเสน่ห์เป็นอย่ างมากเพร าะด้วยความงาม และสีสันอันสวยงามของกล้วยไม้ที่มีมากมายน่าหลงใหล