ร าค าทองปรับขึ้นต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ร าค าทองคำวันนี้ (16 ก.ค. 2565) ขยับขึ้น 50 บ าท

เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ายเมื่อวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกที่บ าทละ 30,200 บ าท

ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้ าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อ 9.25 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 29,600 บ าท ขายออกที่ร าค าบ าทละ 29,700 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 1

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,061.72 บ าท

ร าค าขายออกบ าทละ 30,200 บ าท ทั้งนี้ ในส่วนของร าค าทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,707.50 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 16 ก.ค. 2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 29,600 บ าท

• ขายออก บ าทละ 29,700 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,061.72 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,200 บ าท