สภาพอากาศวันนี้

“กรมอุตุนิยมวิทย า” ประกาศฉบับที่ 15 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน

มีผลกระทบจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (14 ก.ค.2565) มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้

วันที่ 14 ก.ค.2565

ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเย า แพ ร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองค าย บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารค าม และนครร าชสีมา

ภาคกล าง : จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี และสระบุรี

ภาคตะวันออก : จังหวัดนครนายก ปร าจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

ภาคใต้: จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตร

บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร บริเวณทะเลอันดามันตอนล่ างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่ างคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 14 ก.ค.2565 ไว้ด้วย